Koronaviruset

alt som gjelder viruset , anbefalinger osv.

Aktiviteter ved ikke-fysisk-katekese lørdag 9. januar 2021

Klassetrinn Aktiviteter (digital katekese, oppgaver på mail eller sms …) Tidspunkt for aktiviteter (dato og klokkeslett)         Hovedkateketer      og     mobilnumre 1. trinn Digital katekese – gå inn på: https://stansgar-katekese.no/om Lørdag 9/1: Kl. 09.00: film legges ut Kl. 15.00: videomøte Mogens…
Les mere