Tag Archive: koronavirus

Aktiviteter ved ikke-fysisk-katekese lørdag 13. mars 2021

Oversikt over aktiviteter ved ikke-fysisk-katekese lørdag 13. mars 2021 Klassetrinn Aktiviteter (digital katekese, oppgaver på mail eller sms …) Tidspunkt for aktiviteter (dato og klokkeslett)         Hovedkateketer      og     mobilnumre 1. trinn Digital katekese – gå inn på: https://stansgar-katekese.no/om Lørdag 13.03.:…
Les mere

Nye smittevernsregler for St. Ansgar menighet

Kristiansand ,19. januar 2021 Kjære troende, Regjeringen har innført strenge smitteverntiltak for å stoppe en ny smittebølge. Dette gjelder også menighetslivet vårt, spesielt deltagelse i messer: «Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse…
Les mere