Caritas St Ansgar

Caritas er Den katolske Kirkes diakoni- og nødhjelpstjeneste.

Caritas sine aktiviteter er forankret i Kirkens sosiallære, og skal være en integrert del av Kirkens oppgaver.

Mandatet forplikter Caritas St. Ansgar til å virke i Menigheten og i Verden.

Diakoni i menigheten handler om

 • Å hjelpe den som er ensom, isolert eller syk
 • Å hjelpe den om er fremmed, innvandrer eller flyktning
 • Å hjelpe den som er arbeidsløs, bostedsløs, fattig eller voldsutsatt
 • Å skape gode møteplasser for sosialt fellesskap, hygge, inkludering og samhandling

Diakoni i verden handler om

 • Solidaritet med verdens fattige og nødstedte


Caritas koordineringsgruppe (styre) består for tiden av

 • Mogens Albæk (leder) tlf 991 55 589
 • Carmen Gloria Diaz tlf 902 28 324
 • Jane Nelly Andrew tlf 980 81 261
 • Samir Akam tlf 970 87 057
 • Xuat Minh Dang tlf 481 15 532
 • Emilce Espitia               tlf 922 26 309
 • Arlena Kulinska           tlf 998 98 847

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *