Caritas St Ansgar

Caritas St Ansgar er Menighetens organiserte diakonale virksomhet. All aktivitet er forankret i Den katolske Kirkes sosiallære (Compendium of the Social Doctrine of the Church, utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred).


Kirkens sosiallære forplikter alle katolikker på å ta sosialt ansvar for gjennom aktiv handling å fremme nestekjærlighet og rettferdighet. Caritas St. Ansgar organiserer ulike aktiviteter som skal gi flest mulig av menighetens medlemmer mulighet for å utøve dette ansvaret i praksis.


Gjennom aktivt å praktisere Evangeliets verdier og Kirkens sosiallære i vår egen menighet og i verden (i samarbeid med Caritas Norge) skal virksomheten i tillegg bidra til synliggjøring og fordypning av menighetens katolske identitet.


Caritas koordineringsgruppe (styre) består for tiden av

  • Mogens Albæk (leder) tlf 991 55 589
  • Carmen Gloria Diaz tlf 902 28 324
  • Jane Nelly Andrew tlf 980 81 261
  • Samir Akam tlf 970 87 057
  • Xuat Minh Dang tlf 481 15 532

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *