Caritas

P. Tien, p Dawid og menighetsrådet har vedtatt nye retningslinjer for menighetens Caritale arbeid fremover. Disse er laget i henhold til praksis i Oslo Katolske Bispedømme og oppfordringer fra Caritas Norge. Prestene og menighetsrådet har valgt ut kandidater til en Caritas-gruppe som skal planlegge og koordinere menighetens caritale virksomhet.

Denne nye Caritasgruppen er nå konstituert og består av: Mogens Albæk (koordinator), Samir Akam, Jane Nelly Andrew, Carmen Gloria Diaz og Xuat Minh Dang. Vi er takknemlige for at de har sagt ja til oppdraget og ønsker dem lykke til.

Vår hensikt med denne organiseringen er at så mange som mulig av menighetens medlemmer etter hvert blir med i det caritale arbeidet.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *