Innmelding i katekesen er i gang

Innmelding i katekesen for katekeseåret 2024-2025 er i gang. Her kan du lese brev til foreldre: 2., 4.-7. trinn: 3. trinn: Førsteårskonfirmanter: Andreårskonfirmanter: