Lyngdal/Farsund/Flekkefjord

For tiden feires det ikke messer i Farsund, Lyngdal har overtatt som fast messested.

 

Messeplan til 2021:

Om sommeren  (juli og august) feires ikke messe i Lyngdal og Flekkefjord. 

Lyngdal:
Messe feires kl 14.00 i Lyngdal kirkesenter- Fiboveien 32. Mulighet for skriftemål fra klokken 13.30
Messen feires hver 4.lørdag i måneden

Lørdag, 28.05.21  kl. 12.00 

Lørdag 19. juni kl. 14. 

 

 
Flekkefjord:
Messe feires i velferdsstuen i Nygaten 7(ved Politistasjonen) kl. 17.00. Mulighet for skriftemål fra klokken 16.30:
Messen feires hver 4.lørdag i måneden

Lørdag, 28.05.21  kl. 14.00 

Lørdag 19.  juni kl. 17.00

 

Pga pandemien kan det oppstå avvikelser i vanlig drift av messer. 

Velkommen!