Lyngdal/Farsund/Flekkefjord

For tiden feires det ikke messer i Farsund, Lyngdal har overtatt som fast messested.

 

 

Messeplan til 2021:

Lyngdal:
Messe feires kl 14.00 i Lyngdal kirkesenter- Fiboveien 32. Mulighet for skriftemål fra klokken 13.30
Messen feires hver 4.lørdag i måneden

Lørdag 23. januar- avlyst pga. nye coronatiltak

Lørdag 27. februar  

Lørdag 27. mars

Lørdag 24. april

Lørdag 22. mai

Lørdag 26. juni

 

 
Flekkefjord:
Messe feires i velferdsstuen i Nygaten 7(ved Politistasjonen) kl. 17.00. Mulighet for skriftemål fra klokken 16.30:
Messen feires hver 4.lørdag i måneden

Lørdag 23. januar- avlyst pga. nye coronatiltak

Lørdag 27. februar  

Lørdag 27. mars

Lørdag 24. april

Lørdag 22. mai

Lørdag 26. juni

 

Velkommen!