Lyngdal/Farsund/Flekkefjord

For tiden feires det ikke messer i Farsund, Lyngdal har overtatt som fast messested.

Messer i 2020

Lyngdal:
Messe feires kl 14.00 i Lyngdal kirkesenter- Fiboveien 32. Mulighet for skriftemål fra klokken 13.30
Messen feires hver 4.lørdag i måneden

Lørdag 26. september

Lørdag 24. oktober  

Lørdag 28. november

Lørdag 26. desember

 

 
Flekkefjord:
Messe feires i velferdsstuen i Nygaten 7(ved Politistasjonen) kl. 17.00. Mulighet for skriftemål fra klokken 16.30:
Messen feires hver 4.lørdag i måneden

Lørdag 26. september

Lørdag 24. oktober  

Lørdag 28. november

Lørdag 26. desember

Velkommen!