Lyngdal/Farsund/Flekkefjord

For tiden feires det ikke messer i Farsund, Lyngdal har overtatt som fast messested.

 

Messeplan for våren 2022:

 

Lyngdal:

Messe feires kl 14.00 i Lyngdal kirkesenter- Fiboveien 32. Mulighet for skriftemål fra klokken 13.30

Messen feires hver 4.lørdag i måneden

 

Lørdag 22. januar kl. 14.00   
Lørdag 26. februar kl. 14.00   OBS! messen er flyttet til 19. februar kl. 14.00
Lørdag 26. mars kl. 14.00   
Lørdag 23. april kl. 14.00   
Lørdag 28. mai   21. mai kl. 14.00    OBS! messen er flyttet til 21. mai kl. 14.00
Lørdag 25. juni kl. 14.00   

 

Flekkefjord:

Messe feires i velferdsstuen i Nygaten 7(ved Politistasjonen) kl. 17.00. Mulighet for skriftemål fra klokken 16.30:

Messen feires hver 4.lørdag i måneden

 

Lørdag 22. januar kl. 17.00   
Lørdag 26. februar kl. 17.00   OBS! messen er flyttet til 19. februar kl. 17.00
Lørdag 26. mars kl. 17.00   
Lørdag 23. april kl. 17.00   
Lørdag 28. mai  21. mai kl. 17.00   OBS! messen er flyttet il 21. mai kl. 17.00
Lørdag 25. juni kl. 17.00   

 

Velkommen!

Obs!   

I juli og august er det ikke messer i Lyngdal og Flekkefjord. 

 

Vennlig hilsen

p. Dang Quang Tien

Sogneadministrator