Caritas kurs

KURS FOR FRIVILLIGE

Aktivitetene i Caritas St. Ansgar er avhengig av at frivillige hjelpere.

Vi ønsker at alle frivillige skal føle seg trygge i rollen som hjelper. Som frivillig kan man møte mennesker i ulik grad av ensomhet, sosial nød eller krise.
Caritas St. Ansgar tilbyr derfor kurs i empatisk omsorg og støtte for frivillige som ønsker det.

Kurset gir deltakerne en grunnleggende forståelse av rollen som støttende medmenneske og kunnskap om hvordan ensomhet og fortvilelse kan påvirke mennesker.

Kurset vil også gi deltakerne praktiske erfaringer med:
Empatisk «nærvær», dvs erfaringer med å skape trygghet i samtaler med mennesker som har det vanskelig
Aktiv lytting, dvs erfaringer med å ta imot andre menneskers opplevelser med en aktiv og støttende holdning
Verdsetting av forskjellighet, herunder kunnskap om ulike måter å mestre tap, sorg og ensomhet på samt erfaringer med å møte forskjellige reaksjoner
Omsorg og hjelp, dvs innsikt i hvordan de kan hjelpe med å avdekke behov og kunnskap om tilgjengelig hjelp for de med særlige behov

Kurset går over 3 kvelder. Kurset holdes på norsk, og det er en forutsetning at deltakere behersker muntlig norsk.
Kursformen er en kombinasjon av undervisning, øvelser og tilbakemeldinger.

Kurs arrangeres ved behov/etterspørsel.

Frivillige som ønsker invitasjon til kurs kan registrere seg på tlf 401 07 563 (torsdager 17:30-18:30)