Troskurs for voksne

Kurs i katolsk tro og trospraksis for ikke-katolikker.

Troskurs 2022-2023

Troskurset er et tilbud til dem som ønsker å bli kjent med den katolske tro. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er det to-årige kurset forpliktende og et grunnleggende ledd i forberedelsen til å bli tatt opp. Kurset tar sikte på å gi forståelse for de vesentlige sider ved den katolske tro, lære og trospraksis.

Kurset holdes i St. Ansgars menighetssal, Kongens gata 17, to ganger i måneden fra kl. 18.45 til ca. kl. 20.45. (Kom gjerne også i messen kl 18.00.)

De fleste deltakerne begynner om høsten, men det er også mulig å begynne senere i årets løp. Man fortsetter slik at man fullfører hele kurset. Kursene holdes på torsdager.

Alle kursdeltakere (konvertitter) vil få tildelt en av underviserne som personlig tutor. Tutors oppgaver vil være å følge opp kursdeltakeren, tilby messefellesskap, gi råd og veiledning, samt introdusere og delaktiggjøre kursdeltakeren i Menighetens ulike aktiviteter og grupper.

Kurset ledes av:

 1. Louis Dang Quang Tien er hovedansvarlig for kurset. 

  Påmelding

De som ønsker å delta melder seg til pater Tien (eller til menighetens sekretær), tlf. 95409125 eller e-mail: Louis.Tien@katolsk.no

Undervisningen er for tiden delegert til:

Monika Østensen, Mogens Albæk, og Frode Thorop

DATOENE FOR KURSET

 • Høsten 2022 og våren 2023: 10 møter.
 • Høsten 2023 og våren 2024: 12 møter

I høsten 2022: 
18. august; 1. september; 15. september; 29. september; 13. oktober; 27. Oktober; 10. november; 24. november; 8. desember, 15. desember

Våren 2023:
12.januar; 26. januar; 9. februar; 23. februar; 9. mars; 23. mars; 13. april; 27. april; 11.mai; 25. mai; 01. juni; 15. juni

 

 Håndbøker for kurset: Den Katolske Kirkes Katekisme, denne finnes også tilgjengelig på nettsiden katolsk.no (gratis tilgang)

 • Den Katolske Kirkes Katekisme, kompendium, St. Olav forlag 2007
 • Svar på 101 spørsmål om Den Katolske Kirkes Katekisme
  Bibelen, Messebok,  Bønnebok

Emner i katekismen:

 1. TROSBEKJENNELSEN [1-217*] KKK* 1- 1065: Kirkens tro om treenigheten, kirken og det evige liv.
 2. FEIRINGEN AV DET KRISTNE MYSTERIUM [218-356] KKK 1066 – 1690
  Hvordan Guds frelse, fullbyrdet en gang for alle ved Kristus Jesus og ved den Hellige Ånd og ved de hellige handlinger i Kirkens liturgi.
 3. LIVET I KRISTUS [357-533] KKK 1691- 2558: Veier som fører til det evige liv.
 4. KRISTEN BØNN [534-597] KKK 2559 – 2865
  Bønnens mening og betydning i den kristnes liv.

*Referer til avsnitt i Den Katolske Kirkes Katekisme, kompendium

*Den Katolske Kirkes Katekisme

Kursserien katolsk.no/sycamore er en serie av videoer på engelsk som gir en god innføring i katolsk tro. De er et engasjerende tillegg til de mer teoretiske tekster av den katolske katekisme.