Troskurs for voksne

Kurs i katolsk tro og trospraksis for ikke-katolikker.

St Ansgar Menighet arrangerer troskurs for ikke-katolikker som ønsker en innføring i katolsk tro og trospraksis. De fleste som deltar på kurset gjør det fordi de ønsker å konvertere til Den katolske Kirken.

Kurset løper kontinuerlig. Det betyr at man ikke trenger å vente til kursstart, men man melder seg på når man ønsker det.
Kurset er lagt opp som samtalebasert undervisning og arrangeres annenhver torsdag fra ca kl 18:45 til ca 20:15

Kursdeltakere som har anledning oppfordres til å delta i kveldsmessen kl 18 før messen. Kurset begynner umiddelbart etter messen, og avholdes i menighetens lokaler.

For deltakere som har lang reisevei gir vi mulighet for å delta på kurset med Skype-overføring.

Kurset strekker seg over 2 år. Etter fullført kurs kan deltakere søke om opptak i Den katolske Kirke.

Menighetens prester, p. Tien og p. David er faglig ansvarlig for undervisningen. Selve undervisningen er imidlertid delegert til en gruppe av menighetens medlemmer.

Deltakere på kurset blir tildelt en av underviserne som personlig tutor. Tutor vil stå til disposisjon for samtaler og fordypninger, gi mulighet for felles deltakelse i messe og aktiviteter samt introdusere menighetens ulike aktiviteter for kursdeltakeren. Tutor kan også være behjelpelig i forbindelse med evt konvertering og opptak i kirken.

Våren 2022 vil  undervisningen  foregår på følgende datoer:

 • 13. januar
 • 27. januar
 • 10. februar
 • 24. februar
 • 10. mars
 • 24. mars
 • 07. april
 • 21. april
 • 05. mai
 • 19. mai
 • 02. juni

 

Påmelding

De som ønsker å delta melder seg til pater Tien, tlf. 95409125 eller e-mail: Louis.Tien@katolsk.no

De fleste deltakerne begynner om høsten, men det er også mulig å begynne senere på året. Da fortsetter man etter sommerferien, slik at man fullfører hele kurset. Kursene holdes på torsdager.
 Antall deltakere på kurset er begrenset til syv personer. Troskurset kan om nødvendig også følges online.

 

Ta gjerne kontakt med en av underviserne for nærmere opplysninger:
Mogens Albæk, tlf 99155589, mogens@albaek.no
Monika Østensen, tlf 90218687, monika.ostensen@gmail.com