Troskurs for voksne

Kurs i katolsk tro og trospraksis for ikke-katolikker.

Troskurs 2024

Troskurset er et tilbud til dem som ønsker å bli kjent med den katolske tro. For dem som tar sikte på å konvertere til den katolske kirke, er det to-årige kurset forpliktende og et grunnleggende ledd i forberedelsen til å bli tatt opp. De som ønsker å konvertere bør også delta i søndagsmessen som er kjernen i katolsk trosliv. Kurset tar sikte på å gi forståelse for de vesentlige sider ved den katolske tro, lære og trospraksis.

Kurset holdes i St. Ansgars menighetssal, Kongens gata 17, to ganger i måneden fra kl. 18.45 til ca. kl. 20.45. (Kom gjerne også til messen kl 18.00.)

De fleste deltakerne begynner om høsten, men det er også mulig å begynne senere i årets løp. Man fortsetter slik at man fullfører hele kurset. Kursene holdes på torsdager.

Ved personlige spørsmål om den katolske tro kan deltakerne henvende seg til p. Tien eller en av kateketene for råd og veiledning.

Kurset ledes av:

p.Louis Dang Quang Tien er hovedansvarlig for kurset. 

Påmelding

De som ønsker å delta melder seg til pater Tien (eller til menighetens sekretær), tlf. 95409125 eller e-mail: Louis.Tien@katolsk.no

Undervisningen er for tiden delegert til:

Monika Østensen, Mogens Albæk, og Frode Thorop

DATOENE FOR KURSET

 • Våren 2024: 12 møter.
 • Høsten 2024: 10 møter

Våren 2024:
04.januar; 18. januar; 1. februar; 15. februar; 29. februar; 14. mars; 4. april; 18. april; 02.mai; 16. mai; 30. mai; 13. juni;

Høsten 2024: 
15.
august, 29. august, 12. september, 26. september, 10. oktober, 24. oktober,
7. november, 21. november, 5. desember og 19. desember;

Håndbøker for kurset: Den Katolske Kirkes Katekisme, denne finnes også tilgjengelig på nettsiden katolsk.no (gratis tilgang)

 

 • Den Katolske Kirkes Katekisme, kompendium, St. Olav forlag 2007
 • Svar på 101 spørsmål om Den Katolske Kirkes Katekisme
  Bibelen, Messebok,  Bønnebok

Emner i katekismen som gjennomgås:

 1. TROSBEKJENNELSEN [1-217*] KKK* 1- 1065: Kirkens tro om treenigheten, kirken og det evige liv.
 2. FEIRINGEN AV DET KRISTNE MYSTERIUM [218-356] KKK 1066 – 1690
  Hvordan Guds frelse, fullbyrdet en gang for alle ved Kristus Jesus og ved den Hellige Ånd og ved de hellige handlinger i Kirkens liturgi.
 3. LIVET I KRISTUS [357-533] KKK 1691- 2558: Veier som fører til det evige liv.
 4. KRISTEN BØNN [534-597] KKK 2559 – 2865
  Bønnens mening og betydning i den kristnes liv.

*Referer til avsnitt i Den Katolske Kirkes Katekisme, kompendium

*Den Katolske Kirkes Katekisme

Kursserien katolsk.no/sycamore er en serie av videoer på engelsk som gir en god innføring i katolsk tro. De er et engasjerende tillegg til de mer teoretiske tekster av den katolske katekisme.

Finne katekismen på nettet:

Gjør slik:

 1. søk ‘katolsk.no
 2. Klikk på ‘Den katolske kirke’
 3. Øverst finner du linjen ‘meny’
 4. Klikk på ‘Vår tro’
 5. Klikk på katekismen, så kommer innholdsfortegnelsen opp og der kan du klikke på innholdet du vil lese, for eksempel ‘kirke’, så kommer teksten om kirken opp.