Innmelding i katekesen

Her kommer info om innmelding i katekesen for katekeseårete 2023/2024.

Innmelding i katekesen er i gang!