Referat fra møte i Caritasgruppen 06.11.2019

Til stede: Samir Akan, Carmen Gloria Diaz, Mogens Albæk, Xuat Minh Dang, p Dawid og Ane Ugland Albæk

Forfall: Jane Nelly Andrew

 • Orientering om mandat
  • nytt mandat for organisering og ledelse av menighetens Caritasarbeid utarbeidet og vedtatt av sogneadministrator/prester og menighetsrådet.
  • Mandatet definerer formål, struktur, oppgaver og ansvar samt økonomi for Caritasarbeidet i menigheten
 • Orientering om Caritas Norge
  • bistår lokale Caritas med råd, veiledning og støtte
  • ønskelig at Caritas St Ansgar etablerer aktiviteter både for menighetens medlemmer, for befolkningen i byen/lokalmiljøet og internasjonalt. Særlig viktig er det å etablere intergreringsarbeid i Kristiansand.
  • Caritas St Ansgar knytter tidlig personlige kontakter til sentrale personer i Caritas Norge
 • Konstituering av Caritasgruppen (valg av koordinator, sekretær og evt regnskapsfører)
  • arbeidsgruppens medlemmer er utpekt av prestene og menighetsrådet. Alle har akseptert oppdraget
  • arbeidsgruppens koordinator/sekretær i denne perioden er Mogens Albæk
  • arbeidsgruppens «regnskapsfører» avklares på gruppens første arbeidsmøte
 • Ideer, ønsker og innspill til St Ansgar sitt arbeid fremover i menigheten
  • medlemmer av menigheten som har forslag/ideer til Caritasaktiviteter ønskes hjertelig velkomne til å kontakte gruppens medlemmer
 • Lage fremdriftsplan for videre arbeid 2020
  • forslag til plan for aktiviteter 2020 utarbeides og leveres til Menighetsrådet medio januar
  • første arbeidsmøte i Caritasgruppen blir mandag 11.11 kl 18:00 i Kiga

Referent: Mogens Albæk

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *