Prestene

Sogneadministrator Kapellan
DANG QUANG TIEN Louis
tlf. 95409125
E-post: Louis.Tien@katolsk.no
P. Dawid Banaś
Tlf: 479 78 577
E-post: Dawid.Banas@katolsk.no
Polsk sjelesorg i St. Franciskus
Xaverius menighet i Arendal,
i tillegg til i vår egen menighet.