Caritas i verden

Krig, naturkatastrofer, klimakrise, matvaremangel og finanskrise bidrar til økt fattigdom og nød mange steder i verden.

Over 1 milliard mennesker mangler tilstrekkelig mat, rent drikkevann og tilfredsstillende helsetilbud.

Krig, både nært og fjernt, fører i tillegg til at mange mennesker må flykte fra alt de eier og alt de kjenner.

Kirkens sosiallære forplikter oss som katolikker til solidaritet med og hjelp til verdens nødstedte.

Caritas St.Ansgar bidrar med økonomisk støtte til Caritas internasjonale hjelpearbeid. Dette gjøres blant annet ved innsamlings- og salgsaksjoner og lotterier i forbindelse med Kirkens høytider og gjennom overskudd fra salg ved kirkekaffe etter høymesser.