Ministrantlag

Ministranter i St.Ansgar menighet
Lenge har ministranter vært aktive i vår menighet. Vi har mange unge nye ministranter, ministranter som har ministrert i flere år og til og med ministranter som har gått over til å bli ledere for ministrantlaget. Å ministrere er ikke bare å tjene kirken, men også stå fram som et eksempel, et forbilde for menigheten, for både store og små. Ikke bare tjener ministrantene under messene, men er også med på å bygge felleskapet for de unge i menigheten. Miljø, fellesskap og tjene kirken er sentrale begreper som står sterkt i vår oppgave/gruppe.

Ministrantlaget, også kjent som SAML, er også med å konkurrere på et nasjonalt nivå der ferdighetene deres blir testet. Ministrant-NM startet opp igjen for fire år siden etter å ha hatt en pause i noen år. Kristiansand ministrantlag har blant annet vunnet to gull de siste fire årene, og har latt Bergen ministrantlag vinne av barmhjertighet.

Å ministrere passer for alle barn, ungdom og til og med voksne som har lyst i være med. Du trenger ikke å være ekstrem troende, ha mye kunnskap eller være i en spesiell alder for å begynne. Det du melder deg inn i når du vil bli ministrant er å være med på å bygge et felleskap i kirken, tjene Vår Herre og være et forbilde for alle i menigheten. Det er ikke mer enn å møte opp på skifterommet og si at du vil ministrere, eller bare ta kontakt med en av lederne. Vi tar alle nye ministranter godt imot og man får selvfølgelig opplæring av lederne, som følger deg helt til du greier å ministrere selvstendig.