Bibelgruppe

 

 

 

Bibelgruppe

Bibelgruppen i St. Ansgar menighet starter sine møter etter juleferien fra januar 2024.

Vi fortsetter i 2024 med å lese Markusevangeliet sammen, fordype oss i teksten, diskutere hva teksten betyr i vårt eget liv og hvordan vi kan leve budskapet evangeliet formidler.

Gruppen møter på tirsdager etter kveldsmessen og tilbedelse i biblioteket i Kiga.

Dato for bibelgruppens møter 2024:

Vår 2024: 20. Februar, 12. Mars, 16. April, 14. Mai, 11. Juni og 25. juni.

Datoer for Høsten 2024 er ikke fastlagt enda.

Møte varer fra kl. 19:10 frem til kl. 20:20

Alle interesserte er velkommen! Vi håper at mange vil være med oss på ferden gjennom Guds ord som skal inspirere oss og forme vårt kristne liv.

De som ønsker å delta kan melde seg til en av de følgende:

Monika Østensen , tlf. 90218687; e-mail: monika.ostensen@gmail.com
pater Tien,  tlf. 95409125 eller e-mail: Louis.Tien@katolsk.no.