Bibelgruppe

 

 
Med støtte av pater Tien har vi arbeidet med å starte en bibelgruppe i St. Ansgar menighet fra Oktober 2018.
Vi skal i 2018/19 lese Lukasevangeliet sammen, fordype oss i teksten, diskutere hva teksten betyr i vårt eget liv og hvordan
vi kan leve budskapet evangeliet formidler.
Som grunnlag bruker vi «Catholic Scripture Study Programs» fra USA (oversatt til norsk) som er godkjent av Kirken. Gruppen vil møte en gang i måneden på
tirsdags kveld i menighetssalen og fordype seg i en av de 18 temaene i Lukasevangeliet.
Dato for bibelgruppens møter 2018/19:
I 2018: 23.Oktober, 6. November, 4. Desember,
I 2019: 8. Januar, 5. Februar, 5. Mars, 2. April, 7. Mai og 4. Juni
Møte fra kl. 19:00 (etter tilbedelsen) frem til kl. 20:30
Vi håper at mange vil være med oss på ferden gjennom Guds ord som skal inspirere oss og forme vårt kristne liv.
De som ønsker å delta kan melde seg til en av de følgende:
Monika Østensen (tlf. 90218687; e-mail: monika.ostensen@gmail.com

Sigrid Kornbrekke (tlf. 48101612; e-mail: sigrid.therese@gmail.com eller pater
Tien tlf. 95409125 eller e-mail: Louis.Tien@katolsk.no.