Menighetsrådet

Menighetsrådet består av følgende medlemmer som er valgt for en 2 års periode, fra 25.12.2021

 


Statutter for menighetsrådet finnes her