Menighetsrådet

Menighetsrådet består av følgende medlemmer som er valgt for en 2 års periode, fra 15.05.2024

 


Statutter for menighetsrådet finnes her