Menighetsrådet

består av følgende medlemmer som er valgt for en 2 års periode, fra 05.03.2019

 


Statutter for menighetsrådet finnes her