Stella Maris, Mandal

Messer i Mandal 2023

 
Mandal, Stella Maris, Leirvikveien 16. 

NB: Nytt klokkeslett for messene i Mandal er kl. 17.00

Det er mulighet for skriftemål 30 minutter før messene.

 
Messeplan til vinter og vår 2024
( Messe feires andre søndag i måneden, kl. 17.00):

 

Søndag 14. januar kl. 17.00 
Søndag 11. februar Kl. 17.00
Søndag 10. mars kl. 17.00 
Søndag 14. april kl. 17.00
Søndag 12. mai kl. 17.00
Søndag  09. juni kl. 17.00

 

Velkommen!

OM SOMMEREN ( JULI OG AUGUST) FEIRES DET  IKKE MESSE PÅ STELLA MARIS .