Stella Maris, Mandal

Messer i Mandal 2023

 
Mandal, Stella Maris, Leirvikveien 16. 

NB: Nytt klokkeslett for messene i Mandal er kl. 17.00

Det er mulighet for skriftemål 30 minutter før messene.

 
Messeplan til våren 2023
( Messe feires andre søndag i måneden, kl. 17.00):

 

Søndag 15. januar kl. 17.00 
Søndag 12. februar Kl. 17.00
Søndag 12. mars kl. 17.00 
Søndag 9. april  kl. 17.00  (Påskedag)
Søndag 14. mai kl. 17.00
Søndag  11. juni kl. 17.00

 

Velkommen!

Obs!   

OM SOMMEREN ( JULI OG AUGUST) FEIRES DET  IKKE MESSE PÅ STELLA MARIS .