Stella Maris, Mandal

Messer i Mandal 2022

 
Mandal, Stella Maris, Leirvikveien 16. 

NB: Nytt klokkeslett for messene i Mandal er kl. 17.00

Det er mulighet for skriftemål 30 minutter før messene.

 
Messeplan til våren 2022 ( andre søndag i måneden, kl. 17.00):

 

Søndag 9. januar kl. 17.00 
Søndag 13. februar Kl. 17.00
Søndag 13. mars kl. 17.00 
Søndag 3. april kl. 17.00 (10. april: Palm søndag)
Søndag 8. mai kl. 17.00 
Søndag 12. juni kl. 17.00    

 

Velkommen!

Obs!   

OM SOMMEREN ( JULI OG AUGUST) FEIRES DET  IKKE MESSE PÅ STELLA MARIS .