Caritas møtested

Caritas St. Ansgar arrangerer regelmessig «åpent hus» etter kveldsmessen på virkedager, hvor troende kan møtes i uformelle rammer.

Vi kaller arrangementene for «vaffelkvelder». De arrangeres 1-2 ganger i måneden og oftest på torsdager.

Caritas vaffelkveld er et møtested hvor medlemmer av menigheten – eller besøkende – over en kopp kaffe eller te kan møtes på tvers av nasjonalitet, alder og kjønn. Intet mindre enn en kortreist kulturopplevelse kombinert med en tilhørighet til Kirkens fellesskap.

Caritas møtested er også som «språkcafè» en fin anledning til å utvide både språk og bekjentskapskrets for innvandrere og andre som ønsker å forbedre sine norskferdigheter i et hyggelig samvær med trosfeller.

I faste- og adventstiden lages pyntegjenstander for salg til inntekt for Caritas internasjonale hjelpearbeid. I andre perioder vil det kunne være innslag i form av foredrag, lotteri eller kulturelle innslag.

Caritas St. Ansgar ønsker alle i menigheten velkommen til Caritaskvelder i kirkens menighetslokale.

Nyankomne i menigheten ønskes spesielt velkommen. Caritaskvelder er en god anledning å bli kjent med menigheten og dens aktiviteter.

Det er ingen påmelding, og ALLE er hjertelig velkomne!

Arrangementer kunngjøres i høymessen og ved oppslag på menighetens Facebookside.

Er du i tvil om når neste «vaffelkveld» arrangeres kan du ringe tlf 40107563