Caritas møtested

Caritas St. Ansgar arrangerer regelmessig «åpent hus» etter kveldsmessen på virkedager, hvor troende kan møtes i uformelle rammer.

Våren 2022 vil det være åpent hus onsdager i oddetall-uker

Caritas møtested er et treffpunkt for alle, hvor medlemmer av menigheten – eller besøkende – over en kopp kaffe eller te kan møtes på tvers av nasjonalitet, alder og kjønn. Intet mindre enn en kortreist kulturopplevelse kombinert med en tilhørighet til Kirkens fellesskap.

Caritas møtested er også som «språkcafè» en fin anledning til å utvide både språk og bekjentskapskrets for innvandrere og andre som ønsker å forbedre sin norskferdigheter i et hyggelig møte med trosfeller.

I faste- og adventstiden lages pyntegjenstander for salg til inntekt for Caritas internasjonale hjelpearbeid. I andre perioder vil det kunne være innslag i form av foredrag, lotteri eller kulturelle innslag.

Alle er velkomne. Ingen påmelding er nødvendig.

Caritas St. Ansgar ønsker alle i menigheten velkommen til Caritaskvelder i kirkens menighetslokale.
Caritaskveld er en uformell sammenkomst hvor vi over en kopp kaffe og kake møter gamle og nye venner i menigheten.

Caritaskvelder arrangeres annenhver onsdag etter kveldsmessen til ca kl 21.
Det vil være salg av kaffe/the, kaker m.v. og av og til også loddsalg. Alle inntekter går til Caritas internasjonale nødhjelpsarbeid og til lokale diakonale tjenester. Av og til vil det også være en kulturell overraskelse på programmet.

Caritas arrangerer innsamlingsaksjoner i forbindelse med Kirkens store fester. De som kan tenke seg å bidra med hjemmelagde gaver/gevinster til disse aksjoner er velkomne til å medbringe håndarbeid eller andre aktiviteter til Caritaskvelden.

Nyankomne i menigheten ønskes også spesielt velkommen. Caritaskvelder er en god anledning å bli kjent med menigheten og dens aktiviteter.

Det er ingen påmelding, og ALLE er hjertelig velkomne!