Caritas St Ansgar

Caritas St Ansgar er Menighetens organiserte diakonale virksomhet. All aktivitet er forankret i Den katolske Kirkes sosiallære (Compendium of the Social Doctrine of the Church, utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred).

Kirkens sosiallære oppfordrer alle katolikker til å fremme nestekjærlighet og rettferdighet gjennom aktiv handling. Caritas St. Ansgar organiserer ulike aktiviteter som skal gi flest mulig av menighetens medlemmer mulighet for å utøve kjælighetsgjerninger i praksis.

Gjennom å praktisere Evangeliets verdier og Kirkens sosiallære i vår egen menighet og i verden (i samarbeid med Caritas Norge) skal vår virksomhet i tillegg bidra til synliggjøring og fordypning av menighetens katolske identitet.

Caritas koordineringsgruppe (styre) består for tiden av
– Mogens Albæk (leder) tlf 991 55 589
– Carmen Gloria Diaz    tlf 902 28 324
– Jane Nelly Andrew      tlf 980 81 261
– Samir Akam                tlf 970 87 057
– Xuat Minh Dang          tlf 481 15 532
– Arlena Kulinska;          tlf 998 98 847

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *