FEIRING AV GUDS ORDS TJENESTE I FAMILIEN SØNDAG 22. MARS

FEIRING AV GUDS ORDS TJENESTE I FAMILIEN SØNDAG 22. MARS

Alle i familien samler seg foran et krusifiks, tenner lys, og begynner med korstegnet. En i familien leder Guds Ords tjeneste. Vi står:

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Syndsbekjennelse

Jeg bekjenner for Gud, Den Allmektige, og for dere alle,
at jeg har syndet meget
i tanker og ord, gjerninger og forsømmelser
ved min skyld.
Derfor ber jeg den salige jomfru Maria,
alle engler og hellige
og dere alle:
be for meg til Herren, vår Gud.

Kyrie eleison

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

 

Christe, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

Kyrie, eleison.

 

Kirkebønn

Leder: Allmektige og miskunnsrike Gud, ved Ordet som ble kjød, har du på underfull måte forsonet menneskeslekten med deg selv. Vi ber deg: Gi ditt kristne folk å gå de kommende høytider i møte med iver og kjærlighet og med våken tro. Ved vår Herre, Jesus Kristus.

Alle: Amen

 

Vi setter oss. En leser 1. lesning, Responsoriesalme, 2. lesning og Evangelievers.

 

  1. lesning

Første lesning står skrevet i første Samuelsbok               1 Sam 16,1b.6–7.10–13a

 

David salves til konge over Israel

 

I de dager sa Herren til Samuel: «Fyll hornet ditt med olje og gå! Jeg sender deg til Isai i Betlehem, for jeg har utsett meg en av hans sønner til å være konge.»

 

Da Samuel kom til Betlehem og fikk se Eliab, Isais sønn, tenkte han: «Her står den Herren vil salve, foran Herren.» Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Gud ser ikke på det som menneskene ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.»

 

Isai lot de syv sønnene sine gå frem for Samuel, men Samuel sa til Isai: «Herren har ikke utvalgt noen av disse.» Da spurte Samuel: «Var dette alle guttene dine?» «Nei,» svarte Isai, «det er enda en igjen, den yngste. Han er ute og gjeter småfeet.» «Send bud etter ham!» sa Samuel. «Vi setter oss ikke til bords før han kommer.» Så sendte Isai bud etter ham. Han var rødkinnet, hadde vakre øyne og fagert utseende. Herren sa: «Reis deg og salv ham, for han er det!»

 

Da tok Samuel oljehornet og salvet ham der han stod blant sine brødre. Fra den dag av kom Herrens Ånd over David og var med ham siden.

 

Slik lyder Herrens ord

Alle: Gud være lovet

 

Responsoriesalme                                                    Sal 23 (22),1–3a. 3b–4. 5. 6

Omkved: Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde.

Herren er min hyrde, i hans hånd er overflod.

Han lar meg ligge på grønne enger.

Han fører meg til vann der jeg får hvile

og gir meg nye krefter.

 

Han leder meg på rette stier,

så jeg kan ære hans navn.

Selv om jeg går i dødsskyggens dal,

det onde skremmer meg ikke.

For, Herre, du er med meg,

din kjepp og din stav de trøster meg.

 

Du dekker mitt bord for fiendens øyne

og salver mitt hode med olje,

mitt beger er fylt til randen.

 

Bare miskunn og det som godt er,

skal følge meg alle dager,

og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider.

 

  1. lesning Ef 5,8–14

Annen lesning står skrevet i Paulus’ brev til efeserne

Stå opp fra de døde, så skal Kristus lyse for deg!

Brødre, engang var dere selv mørke, men nå er dere lys, i Herren. Lev da også som barn av lyset, for det får godhet, rettferd og sannhet til å spire; og lær å forstå hva som er Herren kjært. Ta ingen del i mørkets golde gjerninger, men gjør klart for alle hva de er verd! For en skammer seg bare ved å snakke om det som disse menneskene driver med i det skjulte. Men når alt dette blir kalt ved sitt rette navn, da kommer det også frem i lyset; og alt som lyset får skinne på, blir lys.

Derfor heter det også: Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, så skal Kristus lyse for deg!

 

Slik lyder Herrens ord

Alle: Gud være lovet

 

Vi står.

Evangelievers                                                                                               Joh 8,12

Jeg er verdens lys, sier Herren. Den som følger meg, har det lys som fører ham til livet.

Evangelium                                                                                                  Joh 9,1–41

 

Han gikk av sted og vasket seg, og kom seende tilbake

Dette hellige Evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes

På den tid fikk Jesus øye på en mann som var blind fra fødselen av. [Hans disipler spurte ham da: «Rabbi, når han er født blind, hvem er det da som har syndet, – han selv eller hans foreldre?»

Jesus svarte: «Hverken han selv eller hans foreldre har syndet; han ble født slik for at Gud skulle få vise sin gjerning gjennom ham. Så lenge det er dag, må jeg arbeide for ham som har sendt meg, og utføre hans verk. Natten kommer; da kan ingen mer arbeide. Men så lenge jeg er i verden, er jeg dens lys.»]

Så [med disse ord] spyttet han på jorden, laget en søledeig med spyttet, og smurte deigen på hans øyne. Så sa han: «Gå og vask deg i Sjiloah-dammen.» (Sjiloah betyr «utsendt».) Han gikk da av sted og vasket seg, og kom seende tilbake.

Naboene og de som hittil hadde vært vant til å se ham som tigger, sa da: «Er ikke dette han som satt og tigget?» Noen mente at det var ham; andre sa: «Nei, det er bare en som ligner ham.» Da sa han selv: «Jo, det er meg.»

[Så spurte de ham: «Hvordan gikk det til at dine øyne ble åpnet?»

Han svarte: «Den mannen de kaller Jesus laget en deig av søle, som han smurte på øynene mine, og så sa han at jeg skulle gå ned i Sjiloah og vaske meg. Jeg gikk dit, og da jeg vasket meg, fikk jeg synet igjen.» «Og hvor er han nå?» spurte de. Han svarte: «Det vet jeg ikke.»]

De tok ham da med til fariseerne, han som tidligere hadde vært blind. Det var en sabbat, den dagen da Jesus hadde laget deigen og åpnet hans øyne. Fariseerne spurte ham nå i sin tur hvordan han hadde fått synet igjen. Og han svarte: «Han smurte en søledeig på øynene mine, og så vasket jeg meg – og nå ser jeg.»

Noen av fariseerne sa da: «Denne mannen kommer ikke fra Gud; han overholder jo ikke sabbaten.» Men andre sa: «Hvordan skulle en synder kunne gjøre slike jærtegn?» og slik begynte de å strides. Men så vender de seg igjen til den blinde: «Hva er din mening om ham, siden han har åpnet øynene dine?» Han svarte: «Han er en profet.»

[Men jødene ville ikke tro at han hadde vært blind og fått synet igjen, før de hadde fått tilkalt hans foreldre og spurt dem: «Dette er altså deres sønn, som dere påstår er født blind? Hvordan kan det da ha seg at han nå ser?» Hans foreldre svarte: «Det vi vet, det er at dette er vår sønn, som ble født blind. Men hvordan det er gått til at han nå ser, eller hvem som har åpnet øynene hans, det vet ikke vi noe om. Spør ham selv; han er gammel nok til å kunne svare for seg!» Det var av frykt for jødene at hans foreldre sa dette; jødene hadde nemlig allerede besluttet at den som anerkjente Jesus som Messias, skulle utstøtes av synagogen. Og derfor var det altså at foreldrene sa: «Han er gammel nok, spør ham selv.»

De kalte da til seg for annen gang ham som hadde vært blind, og sa til ham: «Krenk ikke Gud, men si sannheten! Husk, vi vet at denne mannen er en synder!» Han svarte: «Om han er en synder, det vet jeg ingenting om; jeg vet bare én ting, nemlig at før var jeg blind, og nå ser jeg.» De sa da: «Hva var det han gjorde med deg? Hvordan var det han åpnet dine øyne?» Han svarte: «Det har jeg alt sagt, men dere ville ikke høre på det. Hvorfor vil dere nå høre det om igjen? Dere har da vel ikke tenkt å bli hans disipler, dere også?»

Da skjelte de ham ut: «Du kan være hans disippel,» sa de, «men vi er Mose disipler. At Gud talte til Moses, det vet vi, men hvor denne her kommer fra, det vet vi ikke!»

Mannen svarte: «Det er nettopp det som er så underlig: Meg har han åpnet øynene på, og enda vet dere ikke hvor han kommer fra! Men vi vet jo at Gud ikke bønnhører syndere, mens han hører den som er gudfryktig og gjør hans vilje. Aldri siden verden ble til har man hørt at noen har åpnet øynene på en blindfødt.] Hvis denne mannen ikke var fra Gud, da kunne han ingenting gjøre.»

Da svarte de: «I synd er du født, helt igjennom, og så vil du lære oss!» og dermed kastet de ham ut.

Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut. Og da han møtte ham, spurte han ham: «Tror du på Menneskesønnen?» Den annen svarte: «Skal jeg kunne tro på ham, Herre, må du si meg hvem han er?» Jesus sa: «Du har alt sett ham: Det er han som taler med deg nå.» Og den annen sa: «Jeg tror, Herre» – og kastet seg ned for å hylle ham.

[Jesus sa: «Det er til en dom jeg er kommet til denne verden: For at de som ikke så, skal se, og for at de seende skal bli blinde.» Noen fariseere som var sammen med ham, hørte det og spurte: «Skal kanskje vi også være blinde?» Jesus svarte: «Var dere blinde, var dere også uten skyld; men nå sier dere: Vi ser. Og så lenge forblir dere skyldige.»]

Slik lyder Herrens ord

Alle: Gud være lovet

 

Meditasjonen

Vi setter oss. Leder leser meditasjonen

Dagens Evangelium inneholder hele kapitel 9, som forteller historien om en mann som er født blind. Historien er ganske kort. Den store delen som følger helbredelses fortellingen er diskusjoner om Jesus og den helbredede mannen, og om hvem Jesus er, og hvordan vi kan tror på ham, men også hvem er den som ser og hvem er blind. Jo mer Jesu lidelse nærmet seg, desto mer kalte han folk til å tro på ham.

Gjennom historien presenterer Johannes hvordan Jesus brakte mannen som hadde sittet i mørket til lyset, både fysisk og åndelig. På den andre måten, fortalte evangelisten hvordan de som så ble blinde og styrtet ned i det mørke dypet. Historien begynner med innledningen hvordan en mann som var født blind fikk tilbake synet (v. 1); og historien slutter med Jesu omtale av fariseernes åndelige blindhet, mens de selv tenkte at de så (v. 41).

Den tidligere blinde mannen vitnet om Jesus. I begynnelsen av historien forhørte naboene mannen, og mannen fortalte alt han visste om sin velgjører: «Den mannen som heter Jesus … Han sa til meg gå til Sjiloah-dammen og vask meg! Da jeg så gikk bort og vasket meg, kunne jeg se» (9,11). Etterpå ble han ført til fariseerne, og de forhørte ham. Og de presset ham til å si hva han tenkte om Jesus. Mannen svarte: «Han er en profet» (v. 17). Og i det siste avhøret, ble han en ivrig forsvarer for Jesus. Det som Jesus hadde gjort vitnet om at han kom fra Gud. Mannen sa: «Var ikke denne mannen fra Gud, kunne han ikke gjøre noe» (9,33). Og til slutt bekjente mannen at Jesus var Menneskesønnen. Dette var høydepunktet i Jesu åpenbaring om seg selv til mannen. Han viste seg til mannen. Mannen så ham, bekjente troen sin på Jesus og tilba ham (9,37-38).

Tittelen «Menneskesønnen» er brukt her med full av betydning. Jesus er Menneskesønnen som kom i verden for å skinne over verden, for å frelse verden. Han kom fra Gud. Han er Guds nærvær og herlighet i mennesker (John 1,51), og han kom for å lede oss tilbake til Gud (jf. 3,13; 6,62).

Mens den tidligere blinde fikk gradvis øynene opp for sannheten om Jesus, ble fariseerne så hovmodige og stivnakket at de ikke så sannheten om Jesus. Den første gangen de forhørte mannen, så det ut som de godtok mannens helbredelse (v. 15). Men noen av dem sa at Jesus ikke hadde holdt sabbaten; dermed begynte de å tvile på miraklet. De prøvde å få mannens foreldre til å si at mannen aldri hadde vært blind, men de klarte ikke å få foreldrene til å si det. De ble fiendtligere mot Jesu mirakel. Uansett hva den blinde sa om miraklet, nektet de å akseptere Jesus som kom fra Faderen. De sa: «Vi vet ikke hvor dette mennesket er fra» (9,29). Ved slutten av historien sa Jesus at fariseerne var skyldige, fordi de ikke erkjente Ham. De var blinde mens de selv tenkte at de så, dvs. de kjente Jesus (9,41).

 

  1. Gjennom historien har Gud et svar på vår blindhet og synd, og på lidelses mysterium som eksister i menneskers verden. Med helbredelsen fullførte Gud frelsen i Jesus Kristus ved å vise seg i sine frelsende gjerninger.

Jesus er «verdens lys», som skinner i mørket (1,5) og bringer mennesker ut av døden forårsaket av synd. Synd er en blindhet. Visdommens bok sier følgende: «Deres ondskap har gjort dem blinde» (2,12). Hele menneskeheten er født blind på grunn av våre første foreldres syndefall. Salmisten sier: «Ja, med skyld ble jeg født, med synd ble jeg til i mors liv» (Sal 51,7).

Ved å sende den blinde til Sjiloah-dammen for å vaske seg, fikk mannen tilbake synet. Sjiloah betyr «utsendt», som henviser til Jesus, som Gud sendte til verden, «for at verden skulle bli frelst ved ham» (John 3,17). Så var det Jesus som helbredet den blinde. St. Augustin sa: «Denne blinde mannen står for menneskeslekten … hvis blindheten er utroskap, er lyset tro. … Han vasker øynene i Sjiloah-dammen som betyr «den som er blitt sendt»: han ble døpt i Kristus» (In Jo. XLIV. 1–2; PL 35:1713–14).

Fra våre første foreldres syndefall inntil da Jesus kom, kunne ingen frigjøre menneskene fra syndens slaveri, bare Jesus. Dermed forstår vi den følgende setningen i overført betydning: «Så lenge verden har stått, har ingen hørt om at noen har åpnet øynene på en som er født blind» (9,32). Den som tror på Jesus, blir dratt av Jesus fra mørket til lyset (jf. 7,37-38), og fra hans indre, har han «elver av levende vann som renner».

Jesus åpner øynene våre ved hans død og oppstandelse (jf. Rom 6,3). Jødene forsøkte å ta Jesu liv etter diskusjonene (8,59), og Jesus visste at hans død var nær forestående. Derfor kunne han ikke utsette å vise Guds gode gjerninger «så lenge det er dag» (9,4). Han måtte benytte tiden før sin lidelse, til og med sabbaten, for å helbrede den blinde. Da «kom det en natt», det betyr Jesu lidelse, og da kunne ikke Jesus gjøre noe mer.

Jesus døde for å dra oss ut av syndens mørke, og dermed kan vi se Jesus som stråler i oppstandelsen. Amen.

Vi er stille for å meditere og be til Gud om det vi har hørt.

Vi står og be sammen Trosbekjennelsen.

 

Trosbekjennelsen

Jeg tror på én Gud …

den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,
alle synlige og usynlige ting.
Jeg tror på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn,
født av Faderen fra evighet.
Gud av Gud, lys av lys,
sann Gud av den sanne Gud,
født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og for vår frelses skyld
steg han ned fra himmelen.
Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd
av Jomfru Maria,
og er blitt menneske.

Han ble korsfestet for oss,
pint under Pontius Pilatus og gravlagt.
Han oppstod den tredje dag, etter Skriften,
fór opp til himmelen,
og sitter ved Faderens høyre hånd.
Han skal komme igjen med herlighet
og dømme levende og døde,
og på hans rike skal det ikke være ende.
Jeg tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,
og som har talt ved profetene.
Jeg tror på én, hellig, katolsk og apostolisk Kirke.
Jeg bekjenner én dåp til syndenes forlatelse.
Jeg venter de dødes oppstandelse
og det evige liv.
Amen

 

Forbønner

L: Kjære kristne! I synd er vi født, og som blinde i forhold til Gud; men gjennom Evangeliet om Kristus og ved dåpen til ham blir vi opplyst. La oss be om opplysning:

L: For alt Guds folk
som er blitt helliget gjennom troen og dåpen,
at det ikke igjen må miste Guds vei av syne. ℞

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: For dem som har ansvar
for å opprettholde et godt og stabilt samfunn,
at de ikke må skygge for det guddommelige lys. ℞

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: For alle som lider
som følge av medfødt åndelig blindhet,
at de gjennom lyset fra Kristus må bli helbredet. ℞

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: For oss på dette sted,
som har sett det guddommelige lys,
at vi må vise kristen omsorg for katekumenene. ℞

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

 

L: At Gud bevarer vårt liv i disse dager

og leder oss til omvendelse og dypere kjærlighet for Ham

 

La oss be til Herren

Herre, hør vår bønn.

L: Lysenes Gud, du som vil opplyse hvert menneske,
gi at ditt lys må trenge stadig dypere inn i oss.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

 

Fader vår

Fader vår,
du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn.
Komme ditt rike.
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Og forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde. Amen.

Guds lam

Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
miskunn deg over oss.
Guds lam, som tar bort verdens synder,
gi oss din fred.

Åndelig kommunion[1]

Vi kan bruke våre egne ord eller følgende bønn:

Min Jesus, jeg tror fullt og fast at du er til stede i det aller helligste sakramentet. Jeg elsker deg over alt, og min sjel lengter etter deg. Siden jeg nå ikke kan motta deg i sakramentet, kom åndelig til mitt hjerte. Jeg forener meg helt med deg, tillat aldri at jeg skilles fra deg. Amen

Stillhet for å forene oss med Jesus

Avslutningsbønn

Leder: Herre, vi har mottatt pantet på det evige liv, og allerede her på jorden har vi smakt brød fra himmelen. Ydmykt ber vi deg, Herre, la det som sakramentet virker i oss, bli fullbyrdet i handling. Ved Kristus, vår Herre.

 

Utsendelse

 

Leder: Herre velsigne oss, bevare oss fra alt ondt og føre oss til det evige liv

Alle: Amen

………………………………………………………………………………………………..

Familien kan be Angelus etter Guds Ord tjeneste, og be om beskyttelse mot koronaviruset

ANGELUS

V: Herrens engel brakte Maria det glade budskap.
S: Og hun unnfanget ved den Hellige Ånd.

Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

V: Se jeg er Herrens tjenerinne.
S: Det skje meg etter ditt ord.

Hill deg, Maria…

V: Og Ordet ble kjød.
S: Og tok bolig iblant oss.

Hill deg, Maria…

V: Be for oss, Guds hellige mor.
S: At vi må bli verdige til Kristi løfter.

Vi ber deg, Herre, fyll våre hjerter med din nåde, så vi som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske, ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet. Ved ham, Kristus, vår Herre. Amen.

HILL DEG, DRONNING

Hill deg, Dronning, barmhjertighetens Mor. Du vårt liv, vår fryd og vårt håp, vær hilset! Til deg roper vi, Evas landflyktige barn. Til deg sukker vi med sorg og gråt i denne tårenes dal. Se til oss i barmhjertighet, du som går i forbønn for oss. Og når vår utlendighets tid er forbi, vis oss da Jesus, ditt livs velsignede frukt. Du barmhjertige, du trofaste, du milde Jomfru Maria.

 

 

Alle er hjertelig velkommen til kirkekaffe hjemme!

Ønsker alle en riktig god søndag!

[1] Åndelig kommunion er å holde vår kjærlighet og lengsel etter Jesus i eukaristien levende.

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *