Katekeseåret 2024-2025


KATEKESE I ST. ANSGAR MENIGHET

Velkommen til katekesen i St. Ansgar menighet.

Katekesen er et tilbud om katolsk trosopplæring for alle barn og ungdommer som går i 1. – 9. klasse.

Her treffer katolske barn og ungdommer hverandre for å leve den katolske Kirkes liv. De skal lære å leve etter Guds ord, etterligne Jesus og elske Ham. De skal lære om katolsk tro, Guds ord og deltakelse i messen.

Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna er en del av fellesskapet i menigheten.

Katekesen støtter foreldrene i å gi en levende tro videre til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske troen. Foreldrene har hovedansvaret, slik de lovet det ved barnas dåp. Foreldre oppfordres til å komme til søndagsmessen sammen med barn og ungdommer og å be kveldsbønn sammen med dem.

Noen av klassene i katekesen bruker Den Gode Hyrde Katekese (DGHK) i katekesen.
I denne katekesen får barna nær­me seg troens mysterier i sitt eget tempo. De får presentert emner fra Bibelen og liturgien ved hjelp av materiell som er spesielt tilrettelagt for deres aldersgruppe.