Barn

aktiviteter i kirka som gjelder barn

Aktiviteter ved ikke-fysisk-katekese lørdag 10. april 2021

Aktiviteter ved ikke-fysisk-katekese lørdag 10. april 2021   Klassetrinn Aktiviteter (digital katekese, oppgaver på mail eller sms …) Tidspunkt for aktiviteter (dato og klokkeslett)         Hovedkateketer      og     mobilnumre 1. trinn Digital katekese – gå inn på: https://stansgar-katekese.no/om Lørdag 10.04.: Kl….
Les mere