Corona – nasjonale regler – oppheving av alle forskriftfestete tiltak

Corona – nasjonale regler – oppheving av alle forskriftfestete tiltak

Fra lørdag 12. februar 2022 kl. 10.00

Kjære dere,

Regjeringen og helsemyndighetene har opphevet alle nasjonale tiltak.

Det katolske Bispedømmet har gitt orientering om at menighetene kan vende tilbake til det normale uten noen begrensninger.

  • Kravet om 1- meters avstand er opphevet
  • Kravet om munnbind er opphevet
  • Kravet om «faste tilviste plasser» er opphevet
  • Gudstjenester og annen liturgi kan holdes som normalt
  • Arrangementer som katekese, kirkekaffe, samlinger, aktiviteter for barn og unge med mere kan foregå uten begrensninger
  • Billettsystemet er tatt ut av drift

 

Vi gleder oss at alle menighetens aktiviteter kan starte opp igjen.

La oss komme sammen for å tilbe og lovpriser Gud, vår Far, Jesus Kristus og den Hellige Ånd.

La oss komme sammen for å støtte hverandre.

 

Alt godt

p. Tien og p. Dawid

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *