Aktiviteter ved ikke-fysisk-katekese lørdag 9. januar 2021

Klassetrinn Aktiviteter

(digital katekese, oppgaver på mail eller sms …)

Tidspunkt for aktiviteter

(dato og klokkeslett)

        Hovedkateketer      og     mobilnumre
1. trinn Digital katekese – gå inn på:
https://stansgar-katekese.no/om
Lørdag 9/1:

Kl. 09.00: film legges ut
Kl. 15.00: videomøte

Mogens Albæk 991 55 589
2. trinn Digital katekese – gå inn på:

https://stansgar-katekese.no/tjenester

Lørdag 9/1:

Kl. 09.00: film legges ut

Kl. 11.30: videomøte

Mogens Albæk 991 55 589
3A Oppgaver på SMS Torsdag 7/1 p. Dawid 479 78 577
3B Oppgaver på mail Onsdag kveld 6/1
Svare på oppgaver innen fredag 15/1
Karolina Raj 417 63 036
3C Digital katekese på Zoom Lørdag 9/1: kl. 12.00 – 12.45 Viet Nguyen 472 44 007
3D Oppgaver på mail Lørdag 9/1: kl. 10.00 Mona Jacobsen Jardim 958 56 044
5. trinn Oppgaver på mail Fredag 8/1: kl. 10.00 Monika Østensen 902 18 687
6A Oppgaver på mail Onsdag kveld 6/1

Svare på oppgaver på mail innen 9/1

Aziz Mazin 911 29 187
6B Oppgaver på mail Lørdag 9/1: kl. 10.00 Tomasz Stachewicz 994 50 605
7. trinn Oppgaver på mail Fredag kveld 8/1 Arlena Kulinska 998 98 847

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *