Nye smitteverntiltak og anbefalinger 3.12.2021

Kjære troende,

 

I dag fikk vi orientering fra Oslo katolske bispedømme, som gjelder nye regler for smitteverntiltak for Oslo og deler av Viken og Innlandet fra fredag 3.12.2021 og nye anbefalinger for hele landet.

Vår menighet følger smitteverntiltak og anbefalinger som gjelder for hele landet og Kristiansand kommune.

Dere kan lese teksten nede fra Oslo katolske bispedømme.

 

Med vennlig hilsen

p. Tien og p. Dawid

 

 Til alle menigheter i Oslo katolske bispedømme. Menigheter i Trondheim stift, Tromsø stift og ordenssamfunn: til orientering.

 Regjeringen varslet 2.12.2021 om nye regler for smitteverntiltak for Oslo og deler av Viken og Innlandet fra fredag 3.12.2021 og nye anbefalinger for hele landet. Vær oppmerksom på at det kan komme nye regler for andre deler av landet.

De samme regionale tiltakene blir innført i Bergen og 12 omegnskommuner fra i dag 3.12.2021 kl. 21.

I Bergen og omegn gjelder tiltakene inntil videre.

I Oslo og omegn gjelder tiltakene i første omgang i 14. dager.

 

Kristiansand kommune følger nasjonale anbefalinger – gjelder fra 2. desember

 Nasjonale anbefalinger

– Hold deg hjemme når du er syk – ha en lav terskel for det.

– Unngå håndtrykk og klemming

– Anbefaler hjemmekontor hele eller deler av uken når det er praktisk mulig og ikke til hinder for virksomheten

– Redusere antall nærkontakter

– Munnbind anbefales når det ikke er mulig å holde minst en meter avstand til andre

 

Regler for Oslo, deler av Viken og Innlandet: Bærum, Halden, Indre Østfold, Kongsberg, Kongsvinger, Lillestrøm, Moss, Ullensaker. 

 

 GUDSTJENESTER OG ANNEN LITURGI

På innendørs gudstjeneste mm uten faste tilviste sitteplasser til alle troende kan det maksimalt delta 600 personer. De som er til stede, skal deles inn i grupper på inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Arrangører mm kommer i tillegg.

 

Det er ikke krav om avstand mellom de som deltar. Hvis kirken har færre enn 200 plasser sitter de troende som normalt.

 

OVERSIKT OG REGISTRERING AV DELTAKERE

Alle deltakere skal registreres med navn og telefonnummer. Menighetene kan bli bedt om å bistå kommunen med å informere deltakerne om smitte. Oversikten over deltakere skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. De som deltar, skal være kjent at det lages en liste og hvor lenge den oppbevares.

 

Vær oppmerksom på at tilstelninger etter seremonier f.eks. kirkekaffe eller andre markeringer er definert som arrangement og følger de samme reglene for registrering av deltakere.

 

OKBs billettsystem er åpnet for bruk. Teknisk informasjon sendes i egen e-post.

 

PRIVATE SAMMENKOMSTER

På private sammenkomster er det ikke tillatt med flere deltakere enn 100 personer. I menighetene er dette f.eks. julefester, foredrag, feiring av fødselsdag, jubileum eller annen merkedag. Vær oppmerksom på at kravet til registrering av deltakere gjelder også i dette tilfellet.

 

BRUK AV MUNNBIND

OKB anbefaler at alle deltakere i gudstjenester bruker munnbind når det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Dvs. ved inngang og utgang, og utenfor kirken når de troende samles.

 

Med ønske om en velsignet adventstid og god helse.

Anne-Mette Ringdal

Kansler

Oslo katolske bispedømme

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *