KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. MAI 2016

Denne uken er det messe tirsdag til fredag kl. 18.
Onsdag 11. mai er det rosenkransandakt etter kveldsmessen. Fra ca. kl. 18.40-19.00
Onsdag 11. mai kl. 19.00 er det møte for alle menighetens kateketer.
Torsdag 12. mai er det messe kl. 11.00 og deretter er alle velkommen til felles lunch.
Torsdag 12. mai blir det ny kurskveld om katolsk tro. Kveldens tema er messen og sakramentene. Kurset  varer fra kl. 18.45- 21.00
Fredag 13. mai kl. 13.00 blir det requiem-messe for Wenche Werring. Deretter føres båren til Oddernes kirkegård.
Fredag 13. mai er det møte i ungdomslaget SAUL, fra kl. 18.30 -22.00. Alle fra 7. klasse er hjertelig velkommen.
Lørdag 14. mai er det katekese. 1. – 4. klasse fra kl. 10.00-14.00, 5.-7. klasse kl. 13.00-17.00 og 8. klasse fra kl. 14.00-17.00. 3. klasse har skriftemål fra kl. 14.00-15.00
På 2. pinsedag, mandag 16. mai kl. 11.00 er alle velkommen til  messe i den ekstraordinære form av det romerske ritus. (1962-messeboken) Dette blir en tradisjonell latinsk Missa Cantata med orgel og sang.
Også i år inviterer St. Ansgar menighet til 17. mai-fest med god mat og drikke og godt fellesskap. Se oppslag i gangen. Påmelding innen fredag. 13. 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *