Pinsenovenen 3. dag.


El Greco. Prado Museum, Madrid

Dag 3
L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved Ham sans for det som er rett, og evig glede ved Hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.
 

Kom, forstands Ånd! Gjør Guds ord levende i meg.

Skriftlesning: Apg 10, 44-46

Ennå mens Peter talte, kom Den Hellige Ånd over alle som lyttet til budskapet. Og de omskårne kristne som var kommet i følge med Peter, var helt lamslått av undring over at Helligåndens gave ble utgydt også over hedninger – for de hørte dem jo tale i tunger og prise Gud.
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Allmektige, evige Gud, du har villet fullbyrde påskens mysterium i pinsens åpenbaring. Gi at folkeslagene som engang ble splittet i ulike tungemål, ved din Ånd må forenes i den samstemmige bekjennelse av ditt navn. Ved Kristus, vår Herre. 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *