Pinsenovenen 4. dagDag 4

L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.
Kom, visdoms Ånd! La meg få erfare Herrens godhet.

Skriftlesning: Joh 7, 37-39

På høytidens siste dag, den store festdagen, stod Jesus frem og ropte ut: «Den som tørster, han komme til meg for å drikke – den som tror på meg! For så sier Skriften: ‘Strømmer av kildevann skal rinne fra hans bryst’». – Og med dette mente han den Ånd som de skulle få som kom til å tro på ham. Ennå var Jesus ikke opphøyet i sin herlighet, derfor var heller ikke Ånden gitt.
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Allmektige og miskunnsrike Gud, la Den Hellige Ånd komme og ta bolig i våre hjerter og gjøre oss til sin herlighets tempel. Ved Kristus, vår Herre. 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *