Pinsenovenen 5.dag


Dag 5

L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.

Kom, kom barnekårets Ånd! La mitt hjerte få erfare at Gud i sannhet er Far.

Skriftlesning: Rom 8, 14-16

Alle de som lar seg føre av Guds Ånd, er Guds barn. Det er ikke den gamle slaveånd dere har fått igjen, slik at frykten fremdeles skulle herske; nei, den ånd dere har fått, gir dere rang som barn, den får oss til å rope: «Abba! Far!» – Ånden selv forener seg med vår egen ånd for å bevitne at vi er Guds barn.
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Barmhjertige Gud, gi oss Den Hellige Ånd i våre hjerter, så vi tillitsfullt kan kalle deg Far og leve som søsken på den jord du har skapt. Ved Kristus, vår Herre. 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *