Pinsenovenen 2. dag

 

Dag 2
L: Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ild. Send ut din Ånd og alt blir omskapt.
A: Og du fornyer jordens åsyn.
L: La oss be: Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved Den Hellige Ånd. Gi oss ved Ham sans for det som er rett, og evig glede ved Hans trøst. Ved Kristus, vår Herre.
Kom, gudsfrykts Ånd! Lær meg å frykte bare dette ene: å skilles fra Gud.

Skriftlesning: Mark 1, 9-11

På denne tid kom også Jesus fra Nasaret i Galilea og lot seg døpe av Johannes i Jordan. Og i det samme han steg opp av vannet, så han himlene åpne seg og Ånden senke seg ned over ham som en due, mens det lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn som jeg har kjær, du har all min yndest».
Fader vår…
Hill deg, Maria…

Bønn

Allmektige Gud, da du herliggjorde din Salvede og opplyste oss ved din Hellige Ånd, åpnet du for oss evighetens porter. Hjelp oss som har fått del i så stor en gave, å styrkes i troen og vokse i kjærlighet. Ved Kristus, vår Herre. 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *