KUNNGJØRINGER SØNDAG 6. SEPTEMBER 2020

Tirsdag 8.09 kl. 17.30 Vesper
    kl. 18.00 Messe – etterfulgt av Sakramentstilbedelse

Fest: Jomfru Marias fødsel

Onsdag 9.09 kl. 18.00 Messe
Torsdag 10.09 kl. 18.00 Messe
Fredag 11.09 kl. 18.00 Messe
Lørdag 12.09 kl.

kl.

13.00

18.00

Katekesemesse

Messe på polsk

Søndag           13.09           24. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
  kl.

kl.

 

kl.

 

kl.

kl.

 

09.00

11.00

 

13.00

 

14:30

17.00

Messe på polsk

Messe på norsk

(også direktesendt)

Messe på vietnamesisk

(også direktesendt)

Messe på vietnamesisk

Messe på Stella Maris

Annet

1) Kunngjøring for start på katekeseåret 2020/2021

Nå er det endelig katekese igjen, men på grunn av smitteverntiltak er katekesen delt i to lørdager,
de to første lørdagene i måneden.

Lørdag 12. september: Kl. 10.00 – 14.00: Katekese for barn på 2. og 3. trinn.
Kl. 10.00: Informasjonsmøte for foreldre og barn i kirken.

Kl. 13.00 – 17.00: Katekese for barn på 5. 6. og 7. trinn.
Kl. 13.00: Barna begynner katekesen med messe.
Kl. 13.00: Foreldremøte i Kiga.

På den første og andre lørdagen hver måned er messen kl. 13.00 bare for barn og ungdommer
i katekesen.

2) Oppstart av konfirmasjonskurs for førsteårskonfirmanter

Vi inviterer ungdommer som ønsker å få konfirmasjonens sakrament i 2022 til et konfirmasjonskurs som starter 19. september. Konfirmasjonskurset varer i to år. Ungdommer som går
i 9. og 10. trinn på grunnskolen må også begynne på konfirmasjonskurs for førsteårskonfirmanter.

Siste frist for å begynne på dette konfirmasjonskurset er lørdag 3. oktober. Etter 3. oktober tar vi ikke imot nye konfirmantkandidater. Det betyr at de må vente til september 2021 for å begynne på konfirmasjonskurset for førsteårskonfirmanter. 

3) Torsdag 10. september kl. 18:45 er det Troskurs .

Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *