Velkommen til katekeseåret 2020/2021

Velkommen til katekeseåret 2020/2021

 

Katekesen er et tilbud om katolsk kristendomsundervisning for alle barn og ungdommer som går i
1. – 9. klasse. Her treffer katolske barn og ungdommer hverandre og lærer om katolsk tro, fortellinger fra Bibelen, messens liturgi, kristne sanger samt at de får en bedre forståelse av høytidene i løpet av kirkeåret. Vi ønsker å skape et godt sosialt miljø slik at barna føler seg som en del av fellesskapet i menigheten. Katekesen støtter foreldrene i å gi en levende tro videre til barna og bidrar til at barna kan utvikle sin religiøse identitet i den katolske troen. Foreldrene har hovedansvaret, slik de lovet det ved barnas dåp. Ingen katekese i kirken kan erstatte et praktiserende katolsk hjem.

 

Denne høsten er organiseringen av katekesen forskjellig fra andre år på grunn av Covid-19 pandemien og gjeldene smitteverntiltak. Konsekvensen er at vi må ha katekese i de største rommene vi har i menighetshuset vårt, KIGA, og i kirka for å overholde en meters-regelen. Dette betyr at vi må ha katekese to lørdager i måneden, den første lørdagen i måneden for Gruppe 1 som er 4., 8. og 9. trinn, og den andre lørdagen i måneden for Gruppe 2 som er 2., 3., 5., 6., og 7. trinn. Det er katekese både på formiddagen og ettermiddagen.

 

Gruppe 1 har katekese første lørdag i måneden, men i september har Gruppe 1 katekese 19. september fordi det er konfirmasjon i menigheten 5. september.

 

Katekeseplan for høsten 2020: 

Gruppe 1 har katekese første lørdag i måneden: 19.09., 03.10., 07.11., 05.12.

 • 10.00 – 13.00: 4. og 9. trinn
 • 13.00 – 14.00: Katekesemesse
 • 14.00 – 17.00: 8. trinn

OBS! Første trinn har katekese digitalt på zoom.

Gruppe 2 har katekese andre lørdag i måneden: 12.09., 10.10., 14.11., 12.12.

 • 10.00 – 13.00: 2. trinn og 3. trinn
 • 13.00 – 14.00: Katekesemesse
 • 14.00 – 17.00: 5., 6. og 7. trinn

 

Katekeseplan for våren 2021 kommer når vi vet mer om smittesituasjonen for covid-19 i Norge.

Barn og ungdommer må ha med pennal og skrivebok til katekesen. På grunn av oppblomstring av covid-19 viruset kan vi ikke servere lunsj. De må ta med seg matpakke og drikke. Pauser ute har de på forskjellige tidspunkter. Barna har ikke lov til å gå ut i byen i pausene, men ungdommene på 8. og 9. trinn kan gå ut i byen.

 

Lørdag 12. september møter:

 • foreldre og barn: 2 og 3. trinn i kirken kl. 10.00
 • foreldre: 5.,6., og 7. trinn i menighetssalen kl. 13.00
 • barn: 5., 6., og 7. trinn har messe kl. 13.00

Lørdag 19. september møter:

 • foreldre, barn og ungdommer: 4 og 9. trinn i kirken kl. 10.00
 • foreldre: 8 trinn i menighetssalen kl. 13.00
 • ungdommer: 8 trinn har messe kl. 13.00

 

Første trinn har digital katekese på zoom med kateketene Ane og Mogens Albæk, for det er vanskelig for barna å overholde en meters-regelen. Foreldre får et eget brev om denne katekesen. Det er ingen kontingent for første trinn, men barna må meldes inn i katekesen.

 

Innmelding til katekesen er online på menighetens nettside:

1- 7. trinn – https://stansgar.katolsk.no/?page_id=3897

8. trinn – https://stansgar.katolsk.no/?page_id=6332

9. trinn – https://stansgar.katolsk.no/?page_id=6334

I online-skjemaet kan dere også kryss av om dere ønsker at barna deres skal bli medlem i Norges Unge Katolikker (NUK). Menigheten betaler kontingenten til NUK. Når dere støtter NUK, får St. Ansgar katekeselag penger til katekesen av NUK. 

 

Konfirmantkurs for førsteårs- og andreårskonfirmanter:

 

3. oktober er siste frist for å begynne på konfirmantkurs for førsteårskonfirmanter (8. trinn). Etter
3. oktober tar vi ikke imot nye konfirmantkandidater. Det betyr at de må vente til september 2021 for å begynne på konfirmantkurs for førsteårskonfirmanter.

 1. Katekesen skal prioriteres framfor andre aktiviteter.

Kandidaten kan bare være borte tre ganger fra katekesen i hele katekeseåret. Ved fravær i katekesen,
må det gis beskjed til kandidatens kateket:

 • 8A: Mai Thi Nguyen, 917 33 537
 • 8B: Van Phan, 97 00 58 72.
 • 9A: Tinh Doan, 905 58 382
 • 9B Arek Boron, 96 68 10 17

Ved hvert fravær blir en lekse tilsendt på e-post fra klassens kateket som må gjøres og sendes tilbake på
e-post inne en uke.

2) Konfirmasjonsundervisningen må prioriteres for å bli godt forberedt til å motta konfirmasjonens sakrament. Som konfirmant blir kandidaten et vitne for Kristus, og tjener også Hans Kirke ved:

 • å komme til messe hver søndag
 • å lese lesninger i katekesemessen
 • å delta noen ganger på Saul som er ungdomsklubben i St. Ansgar menighet
 • å ha praksis som assistent i barnekatekesen en gang i løpet av katekeseåret (9. trinn)

3) Vi minner om at foreldre og foresatte må gjøre sitt beste for at konfirmanten gjennomfører forberedelsene til å motta konfirmasjonens sakrament på en god måte. Å motta sakramentet er basert på kjennskap til Kirkens lære og forståelse av dens tro og tradisjon.

4) Det blir ikke konfirmasjonsleir for dere på grunn av smittefare for covid-19 viruset, men ungdomsklubben SAUL inviterer dere til klubbkveldene 06.11., 04.12., 11.12. og 16.12. Det er obligatorisk å komme på en av disse klubbkveldene. Mer informasjon kommer seinere.

Generell informasjon:

I dette katekeseåret er kontingent for katekesen den samme uansett klassetrinn. Kontingenten er 400 kroner per barn/ungdom og dekker bøker og lunsj. Familier med tre barn/ungdommer eller flere betaler kr 800,- per familie. Kontingenten kan betales på nettbank til menighetens konto 3000.16.55864 eller med Vipps til 534797 eller til St. Ansgar kirke. Husk alltid å merke betalingen med katekese, barnets navn og klasse.

 

Den første Hellige Kommunion er lørdag 5. juni 2021.

Det er konfirmasjon lørdag 4. september 2021.

 

Følg katekesen på menighetens blogg: http://stansgar.katolsk.no

 

Vi minner om smitterverntiltak. Dersom barna er syke, skal de ikke komme til katekesen.

 

Velkommen alle sammen til høstens katekese! Det blir fint å se dere.

 

Vennlig hilsen

p. Louis Tien Quang Dang                                                                                    Mona Jacobsen Jardim

Sogneadministrator                                                                                                Koordinator i katekesen

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *