PHỤNG VỤ LỜI CHÚA TRONG GIA ĐÌNH Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm A (29 tháng 3)

tekst på norsk «FEIRING AV GUDS ORDS TJENESTE I FAMILIEN 5. SØNDAG I FASTEN (29. MARS)»  https://stansgar.katolsk.no/?p=7090

Cả gia đình quy tụ chung quanh bàn thờ, thắp nến. Cha hoặc mẹ trong gia đình hướng dẫn buổi cầu nguyện. Tất cả đứng.

CON BƯỚC LÊN BÀN THỜ                                                Lm. Kim Long

ÐK. Con bước lên bàn thờ cùng dân Chúa đây hợp dâng thánh lễ. Ðây lễ Chiên chiều xưa, Con Chúa uy linh đã trao hiến thân mình.

 1. Muôn tâm hồn liên kết trong tình thân dâng tiến Cha toàn năng lễ vật hy sinh. Xin Cha lành cho lễ dâng toàn thiêu mưa xuống muôn hồng ân nhuần thấm tâm hồn.
 2. Con nguyện cầu xin Chúa thương trần gian cho khắp nơi bình an, Giáo Hội rộng lan, cho muôn người thôi oán thương hận than, cho khói binh mờ tan, hạnh phúc tuôn tràn.
 3. Khúc nhạc vàng dâng kính Cha toàn năng, Thiên Chúa bao giàu sang, chiếu ngời vinh quang. Cánh tay Người nâng đỡ bao kỳ công, trong ánh quang thần nhan, trong đất huy hoàng.
 4. Chúa nhân hiền thương chúng con triền miên mê đắm trong tội khiên, cõi đời truân chuyên. Trút lệ phiền con kính dâng niềm tin, đôi mắt luôn nhìn lên tòa Chúa uy quyền.

Người hướng dẫn (HD) làm dấu thánh giá

 

Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.

Amen.

 

Nghi Thức Sám Hối

 

Tất cả: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. (Ðấm ngực và đọc): Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên thần, các Thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Kinh Thương Xót

 1. Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa thương xót chúng con.

 1. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

 1. Xin Chúa thương xót chúng con.

Ð. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

HD: đọc lời nguyện nhập lễ

Lời Nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Ðức Giêsu Ki-tô đã hiến thân chịu khổ hình; xin ban ơn trợ giúp, để chúng con biết noi gương Người tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Tất cả ngồi. Người trong gia đình thay phiên nhau đọc Lời Chúa.

Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Ðọc I: Ed 37, 12-14

«Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống».

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa là Thiên Chúa phán: «Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân Ta, các ngươi sẽ biết Ta là Chúa, lúc Ta mở cửa mồ các ngươi, và kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống, Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng: Ta là Chúa, chính Ta đã phán và đã thi hành».

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8

Ðáp: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ

Xướng: Từ vực sâu, lạy Chúa, con kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con cầu; dám xin Chúa hãy lắng tai, hầu nghe thấu tiếng van nài của con.

Xướng: Nếu Chúa con nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nổi được ư? Nhưng Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.

Xướng: Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn con mong đợi Chúa con, hơn người lính gác mong trời rạng đông.

Xướng: Hơn người lính gác mong hừng đông dậy. Israel đang mong đợi Chúa con: Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác.

Bài Ðọc II: Rm 8, 8-11

«Thánh Thần của Ðấng làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em».

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em, anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Ðức Kitô, thì kẻ ấy không thuộc về Người. Nhưng nếu Ðức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em.

Ðó là lời Chúa.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Chúa phán: «Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, sẽ không chết đời đời».

PHÚC ÂM: Ga 11, 1-45

«Ta là sự sống lại và là sự sống».

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Ladarô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: «Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt». Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: «Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển».

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: «Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa». Môn đệ thưa: «Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về đó ư?» Chúa Giêsu đáp: «Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng». Người nói thế, rồi lại bảo họ: «Ladarô bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông». Môn đệ thưa: «Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại». Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Ladarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ: «Ladarô đã chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông». Lúc đó Tôma, cũng có tên là Ðiđimô, nói với đồng bạn: «Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người».

Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: «Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy». Chúa Giêsu nói: «Em con sẽ sống lại». Martha thưa: «Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại». Chúa Giêsu nói: «Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?» Bà thưa: «Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian».

Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: «Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em». Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp Người. Những người Do-thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: «Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con không chết». Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: «Ðã an táng Ladarô ở đâu?» Họ thưa: «Thưa Thầy, xin đến mà xem». Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: «Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!» Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: «Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?» Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: «Hãy đẩy tảng đá ra». Martha là chị người chết, thưa: «Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày». Chúa Giêsu lại nói: «Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?» Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: «Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con». Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: «Ladarô! Hãy ra đây!» Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: «Hãy cởi ra cho anh ấy đi».

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

Ðó là lời Chúa.

Tất cả ngồi: HD đọc bài suy niệm

Bài suy niệm

Trong thâm sâu của mỗi thực tại, có một sự sống. Nhưng sự sống của con người và các thụ tạo trên trần gian này luôn bị đe dọa bởi sự chết dưới muôn vàn hình thức của nó: bệnh tật, già yếu, thiên tai… Và trong sự chết, muôn loài thụ tạo và cả con người đều khao khát một lối thoát là làm sao được sống mãi, và nếu chết đi, thì làm sao có thể đi từ sự chết sang sự sống.

 1. Các bài đọc hôm nay nói đến những hình thức sự chết trong thế giới loài người: bài đọc một nói về sự chết do bị tù đày, xa quê hương, hình ảnh của tội lỗi, xa Thiên Chúa, “sự chết do tội đã phạm” (Rom 8,10), sự chết thể lý do bệnh tật của Lazzarô (Ga 1,1.14).

Đồng thời các bài đọc cũng nói đến sự giải thoát khỏi sự chết, và ban sự sống cho con người. Êdêkien nói về việc đưa ra khi mồ, thánh Phaolô nói Thần Khí làm cho chúng ta được sống, và Chúa Giêsu làm dấu lạ cho Lazzarô sống lại, sau khi Người tuyên bố: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết (Ga 11,25-26).

Chúa Giêsu nói đến «sự sống và tin», và «chết và tin» khi Người đang tiến gần đến cuộc thương khó và sự sống lại của Người. Người Do thái tin vào sự sống lại, như trong bàn luận về câu chuyện bảy anh em lấy chung một người vợ. Nhưng họ không biết Chúa Kitô là Đấng làm cho sống lại. Chúa Giêsu đòi hỏi Mátta đại diện cho chúng ta tin vào Người. Sự sống lại không phải là tương lai, mà hiện tại và ở trong bản thân Chúa Giêsu.

“Ta là sự sống lại và là sự sống”. Người tuyên bố một cách long trọng. Sự sống quyền năng nơi Chúa Giêsu được biểu lộ trong những phép lạ Người làm (4,50-53), Người dùng những hình ảnh biểu tượng để nói về việc ban sự sống: Bánh trường sinh (6,35.48.51; 8,12; 14,6), ánh sáng ban sự sống (8,12), Người là sự sống (14,6), Nước Người ban vọt lên sự sống muôn đời (4,14), và sự sống lại là diễn tả cao nhất. Người là Đấng có quyền năng làm cho sống (5,21.26), Người làm cho Lazzarô sống lại, và cao điểm của điều này: Người chính là sự sống lại. Người tự mình sống lại từ cõi chết.

Thánh Augustinô giải thích về sự sống và sự chết cho chúng ta. Người nói: “Khi nào thì linh hồn chết? Khi linh hồn thiếu đức tin. Khi nào thì cơ thể chết. Khi cơ thể thiếu linh hồn. Đức tin là linh hồn của linh hồn bạn. Vậy người tin vào Chúa Giêsu, dù chết trong thân xác, người ấy vẫn sống trong linh hồn, để thân xác được sống lại và không phải chết nữa. Nghĩa là: Ai tin vào Thầy, ngay cả chết cũng sẽ sống. Và ai sống trong thân xác và tin vào Thầy, người ấy nếu phải chết một thời gian do cái chế của thân xác, người ấy sẽ không chết nữa trong vĩnh cửu để được hưởng sự sống tinh thân và bất tử trong sự sống lại”. “Đức tin của người Kitô hữu là sự sống lại của Chúa Kitô”.

 1. Chúa Giêsu đòi hỏi nơi chúng ta tin vào Người. Tin một cách vô điều kiện. Lời Người đặt cuộc sống tự nhiên đối trọng với cuộc sống siêu nhiên, và Người cho thấy rằng đức tin vượt lên trên biên giới của sự chết thể lý, và sự sống trần thế có được một chiều kích mới nhờ Chúa Giêsu.

Mácta đã đáp lại: “Lạy Chúa, vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian” (Ga 11,27; 17,3). Đức tin có một nội dung: “Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”. Đức tin liên kết chúng ta nên một với Đấng Thiên Chúa sai đến. Sự quan trọng của đức tin không nằm ở chỗ quyền năng của đức tin, ở việc đức tin tạo nên một hiệp thông giữa người tin với Chúa Giêsu. Ngang qua Người, Thiên Chúa ban sự sống đời đời cho chúng ta: “Ai tin thì được sự sống đời đời” (Ga 6,47).

Mátta là mẫu gương cho chúng ta về cách đáp lại lòng tin vào Chúa Giêsu. Bà tin Chúa Giêsu là Đấng phải đến trần gian để cứu độ chúng ta khỏi cái chết do tội lỗi gây ra. “Xác thịt” là những tính hư nết xấu, làm chúng ta xa Thiên Chúa, xa nguồn sống; ngược lại, nếu chúng ta sống dưới thúc giục của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ sống (Rm 8,9; 1Cr 3,16; 1Gv 3,24). Nếu cái chết thể lý là cần thiết để chúng ta được đi vào sự sống mới với Chúa Kitô, sự chết cho xác thịt và tội lỗi, cần thiết hơn nữa, để chúng ta không phải chết đời đời.

Vậy «đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê», (Gl 5,24) là cần thiết. Tin vào Chúa Kitô là tin rằng Người yêu thương chúng ta. Người “đã yêu mến chúng ta và hiến mạng sống vì chúng ta (Gal 2,20; x. Pl 1.21; Rm 8,2).

Tất cả ngồi. Thinh lặng vài phút để Lời Chúa lắng đọng trong tâm hồn.

Tất cả đứng. HD: bắt kinh Tin Kính

Kinh Tin Kính

Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.

Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế.

(Từ «Bởi phép Chúa Thánh Thần» đến «và đã làm người» mọi người đều cúi mình).

Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống: Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.

Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.

 

HD: đọc lời mở đầu và kết thúc của Lời nguyện tín hữu. Người tỏng gia đình chia phiên nhau đọc lời nguyện. Có thể thêm lời cầu nguyện theo nhu cầu, nhất là cầu nguyện cho bệnh tật.

Lời Nguyện Tín Hữu

HD: Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong niềm tin tưởng nơi Chúa Cha, Đấng ban sự sống cho những ai tin vào sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta dâng lời cầu nguyện.

 1. Qua Tin Mừng, Chúa Giêsu cho chúng ta biết, Ngài yêu mến Mác-ta, Ma-ri-a và La-da-rô. Xin cho mỗi người Kitô hữu, nhờ sống theo mẫu gương tình yêu của Chúa Giêsu, hằng yêu mến Ngài trong anh chị em.
 2. Chúa Giêsu là lời đáp trả đầy đủ cho mọi khát vọng của nhân loại. Xin nhìn đến biết bao nhiêu nạn nhân của bất công và bạo lực đang sống trong cảnh lầm than, giúp họ tìm được công lý và bình an.
 3. Chúa Giêsu gặp gỡ các bạn hữu Ngài để khơi lên đức tin trong lòng họ. Xin cho hạt giống Lời Chúa đã được gieo vãi vào tâm hồn chúng ta trong Mùa Chay năm nay, sinh hoa kết quả dồi dào.
 4. Chúa Giêsu cho La-da-rô, bạn hữu của Ngài được sống lại. Xin cho chúng ta biết làm việc vì anh em đồng loại, và biết loan báo rằng, Chúa Cha ban cho con cái Ngài một đời sống mới, một đời sống bất diệt và không còn khổ đau.

HD: Lạy Cha, xin nhận lời cầu nguyện của chúng con, xin đổ đầy tình thương vào tâm hồn chúng con, và xin cho chúng con biết giữ gìn những hồng ân mà Cha đã ban cho chúng con, nhờ đó chúng con sẽ tiến bước trong đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Nghi Thức Hiệp Lễ

Tất cả: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng; Nước Cha trị đến; Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày; và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chúc bình an cho nhau

Chiên Thiên Chúa

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

Rước lễ thiêng liêng

Vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta có thể không lãnh nhận Thánh Thể, Giáo hội khuyến khích chúng ta “Rước lễ thiêng liêng”, ước muốn đến và ngự vào tâm hồn mình, vì mình yêu mến Người.

Các Kinh Rước Lễ thiêng liêng giúp mình cầu nguyện với Chúa:

Kinh 1: “Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.” (Thánh Alphonsô)

Kinh 2: Ôi Chúa Giêsu, con hướng vào Nhà Tạm nơi Chúa đang ẩn ngự vì yêu thương con. Con yêu Chúa, ôi Chúa của con. Con không thể nhận Chúa bằng Mình Thánh Chúa. Tuy nhiên, xin Chúa hãy đến thăm con với ơn sủng của Ngài. Xin Chúa đến trong trái tim con cách thiêng liêng. Xin thanh tẩy và thánh hóa nó. Xin làm cho nó giống như Trái Tim của Ngài. Amen.

Kinh 3: Lạy Chúa, con không đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Amen.

Thinh lặng kết hiệp với Chúa trong tâm hồn. Sau đó hát

GIÊSU Ở CÙNG CON                                              Đại Hồng & Ngọc Thanh

ÐK: Giêsu ơi ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

 1. Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Người, và được Cha đoái thương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa hãy ngự nơi đây giữa hồn con.
 2. Lạy Chúa, rồi đây vạn nẻo đường. Con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yên vui suối tình thương.
 3. Trần thế lòng con chê chán rồi. Con chỉ gặp buồn đau cay đắng thôi. Chúa ơi ở lại với con cùng. Chúa là nguồn yêu thương con cậy trông.

4.Lữ khách trầm ngâm khi đổ chiều. Trong quán trọ lòng mơ quê dấu yêu. Chúa ơi, ở lại với con hèn. Nắng phai rồi không gian sẽ mù đen.

 

HD: đọc lời nguyện kết thúc

 

Lời Nguyện kết thúc

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

 

HD: Lạy Chúa, xin chúc lành cho chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ và đưa chúng con đến sự sống muôn đời.

TC: Amen.

DÂNG VỀ MẸ                                                                                               Lm. Kim Long

ĐK. Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, Một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời. Diệu huyền tỏa bay nơi nơi.

 1. Con dâng về Mẹ: Trọn cuộc đời nơi khóc than, Đường đời nguy nan Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.
 2. Con dâng về Mẹ: Mộng đời nở tươi ngát hương, Dạt dào yêu thương, Đừng phân rẽ trăm ngàn đường.
 3. Con dâng về Mẹ: Lời nguyện tin yêu thiết tha, Dù đời phôi pha, Tình yêu vẫn luôn đậm đà.

 

……………………………………..

 

Gia đình có thể đọc chung Kinh Truyền Tin và kinh cầu nguyện cho cơn dịch chóng qua.

 

Kinh khẩn cầu Thánh Giuse trong cơn đại dịch Covid-19

Đức thánh cha Phanxicô

Lạy thánh Giuse, đấng bảo vệ gìn giữ, xin bảo vệ đất nước của chúng con.

Xin soi sáng cho những người chịu trách nhiệm về công ích để họ biết, như ngài, chăm sóc cho những người được ủy thác cho trách nhiệm của họ.

 

Xin ban trí thông minh khoa học cho những người đang tìm các phương thức phù hợp cho sức khỏe và thiện ích thể lý của các anh chị em.

 

Xin nâng đỡ những ai đang hy sinh vì những người nghèo khổ: các tình nguyện viên, các y tá bác sĩ, những người ở tuyến đầu chăm sóc cho các bệnh nhân, thậm chí với giá là sự an toàn của chính họ.

 

Lạy thánh Giuse, xin chúc lành cho Giáo hội: từ các thừa tác viên của Giáo hội, xin làm cho Giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ của ánh sáng và lòng tốt của ngài.

 

Lạy thánh Giuse, xin đồng hành với các gia đình: bằng sự thinh lặng cầu nguyện của ngài, xin kiến tạo sự hòa hợp giữa các bậc cha mẹ và con cái, cách đặc biệt những là người bé nhỏ nhất.

 

Xin gìn giữ những người cao niên khỏi sự cô đơn: xin giúp cho không ai bị rơi vào sự thất vọng khi bị bỏ rơi và nản chí.

 

Xin an ủi những người yếu đuối nhất, ban ơn can đảm cho những người lung lay, xin bầu chữa cho những người nghèo khổ.

 

Xin cùng với Đức Trinh nữ, Mẹ của chúng con, cầu Chúa giải thoát thế giới khỏi mọi hình thức của đại dịch. Amen

 

LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

 

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng

chúng con đang họp nhau cầu nguyện,

tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.

 

Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót

xin nhìn đến nỗi thống khổ

của đoàn con trên khắp thế giới,

đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.

Xin củng cố đức tin của chúng con,

cho chúng con hoàn toàn tín thác

vào tình yêu quan phòng của Cha.

 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,

là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,

xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,

và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.

Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,

được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,

xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,

và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa

đang ân cần nâng đỡ chúng con.

 

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,

xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,

giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,

xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế

sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,

luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.

 

Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,

những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,

nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,

xin Chúa nhận lời chúng con. Amen

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

thirteen + 3 =