Referat menighetsrådsmøte 11.03.2020

St. Ansgar menighet
Menighetsrådsmøte med nasjonale grupper
Tilstede: P. Quang Tien Dang, P Dawid Banàs, Ane Ugland Albæk, Jocelyn Augland, Xuat Minh Dang, Daniel Habtay, Joanna Rodziewicz, Carmen Gloria Diaz, Thao Van Doan
Neste møte: onsdag 22.april kl 19.00. menighetsråd og nasjonale grupper

Sak 07/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen kommentarer

Sak 08/20 Informasjon
OKB har kommet med nye retningslinjer for menigheten for å begrense smittespredning av Covid-19 som gjelder fra 11.03 til 03.04. Vi gikk gjennom disse og hvilke konsekvenser de har for St. Ansgar menighet:
– All sosial aktivitet før og etter messefeiring innstilles. Det betyr at all kirkekaffe må avlyses.
– All katekese og form for skole (på alle språk) må avlyses.
– All annen kirkelig aktivitet utenom messene innstilles. Det betyr at vi må avlyse alle korøvelser, troskurs, SAUL, juniorklubb, bibelgruppe, Caritasmøte, felles lunsj etter torsdagsmessen, og alle treff for nasjonale grupper unntatt messefeiringen. Dette gjelder ikke for forbønn, tilbedelse og korsveisandakter i kirkerommet. De gjennomføres som normalt.
– Alle messer med over 100 deltakere må innstilles. For å unngå at vi blir mer enn 100 mennesker i hver messe vedtar vi følgende: De som har anledning oppfordres til å delta på kl. 13.00 messen på lørdag i stedet for kl.11.00 messen på søndag, og eventuelt messe på polsk kl.18.00 på lørdag. Vi arrangerer en ekstra messe på vietnamesisk søndag. kl.14.30.
– Alle må holde 1 meters avstand til andre troende før, etter og i messen. Dette gjelder også prestene.
– Vi unngår håndhilsing og klemming før, under og etter messen. Dette gjelder også prestene.
– Alle som ønsker kommunion MÅ motta denne i hånden.
– Salmebøker benyttes ikke.
– Vi unngår å sende rundt kollektkurver. I stedet samler noen medlemmer inn kollekt med kurv på stang. Medlemmer oppfordres til å gi kollekt via vipps.
Ane lager kunngjøring til oppslag i inngangspartiet og nettsiden/facebook.
Vi finner bilder med rødt kryss over til å henge opp i inngangspartiet som påminnelse.

Sak 38/19 Vedlikehold, rydding og nedvasking i Kiga/kirken
Vi har gjennomgått og revidert vaskereglement. Dette er nå vedtatt. Vi henger opp reglementet i Kiga og i ungdomskjelleren.
Kirkekaffe søndag formiddag trenger ikke vaske trapp og toaletter hver gang.
Dugnadskomite blir Jocelyn, Carmen, Luan, Vlodek, Daniel, Tam. De forbereder og arrangerer dugnad for hele menigheten to ganger i året. I tillegg lager de vaskeliste for vasking etter katekesen.

Sak 05/20 17. mai-fest
Oppnevne arrangementskomite? Vi venter til neste møte. Da vet vi mer om smittevernreglene for mai.

Sak 09/20 Samle aktuelt regelverk for arrangementer i kirken
Hvilke lover og regler er viktige å vite om når vi skal ha arrangementer for voksne og barn i kirken?
Vi får laget en regelsamling av både lover og forskrifter, samt OKB sine regler.

 

Sak 10/20 Corpus Christi
Vi utsetter til neste møte

Sak 11/20 Valgkomite menighetsrådsvalg
Vi utsetter til neste møte

Sak 11/20 Eventuelt
Vi beklager alt for sen møteinnkalling til nasjonale grupper.

Ane Ugland Albæk
Sign.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *