KOŚCIÓŁ JEST ZAWSZE Z WAMI

KOŚCIÓŁ JEST ZAWSZE Z WAMI

Originaltekst på norsk » Kirken er alltid med dere» : https://stansgar.katolsk.no/?p=6998

„Nikt nie będzie mógł oddzielić nas od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzym. 8:39).

Drodzy wierni,

Nasz świat i  kraj narażony jest na próby i trudności. Każda osoba może obawiać się wielu znanych i nieznanych rzeczy. Prowadzi to do pozostawania w domach i ograniczenia wielu działań… Poddajemy się kwarantannie fizycznie oraz nasze domy, ale nie pozwalajmy, aby nasze serca były odizolowane od innych. Unikamy chodzenia do miejsc, w których jest wielu ludzi, ale musimy otworzyć ramiona z miłością i pomocą zwłaszcza cierpiącym i potrzebującym.

Nikt nie może poddać kwarantannie naszej miłości do Boga i bliźnich. „Nikt nie będzie mógł oddzielić nas od miłości Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzymian 8:39).  Chrzest w Trójcy Świętej czyni nas jednym w Bogu, w wierze i w kościele. Miłość do Boga prowadzi nas do nieuchronnego wielbienia, wielbienia i dziękowania Bogu oraz służenia naszym braciom i siostrom.

W tym trudnym czasie  nie możemy przychodzić do kościoła parafialnego podczas niedzielnej celebracji eucharystycznej, ale możemy przyjść do Boga, którego kochamy. Obowiązek uczestnictwa we Mszy św. Niedzielnej jest zniesiony, ale nie nasza miłość do Boga. Nie możemy w sobie zatrzymać miłości.

Kochając Boga, kochamy Go przez całe nasze życie. Wieczne światło nadal oświetla dzień i noc w Tabernakulum. Niech ogień miłości do Boga nadal płonie w naszych sercach. Nasi księża codziennie odprawiają prywatne Msze w kościele St. Ansgar. Dlatego kierujcie swoje serce do Jezusa  , wychwalając Go, dziękując mu i ucztując wraz z Nim oraz modląc się za wszystkich.

Pamiętajcie, że nasz kościół  jest otwarty, zatem  możemy przychodzić do kościoła na modlitwę, duchowe przewodnictwo, czytanie pisma świętego. Możemy również przebywać w kaplicy Maryi i św. Józefa, w ciszy i modlitwie spotykajmy się z Jezusem…

Ten czas łaski, możemy użyć do medytacji: nad naszym ludzkim kruchym losem, o wartościach braterstwa oraz o naszej wzajemnej i nierozerwalnej więzi z sąsiadami, o pokucie z całego serca; Jednocześnie módlmy się, o uzdrowienie poszkodowanych, oraz ich rodziny oraz prośmy o dar mądrości dla naszych władz.

W życiu św. Pawła były chwile, kiedy był w potrzebie, lęku, był prześladowany, odczuwał głód, nagość, niebezpieczeństwo . Wówczas zadał sobie pytanie: „Kto może oddzielić nas od miłości Chrystusa?”
I odpowiedział za siebie i za nas że „w tym wszystkim zyskujemy więcej niż zwycięstwo Tego, który nas umiłował” (Rzymian 8: 35-37).

Jesteśmy w niebezpieczeństwie i lęku, podczas epidemii i we wszystkich nieprzewidzianych konsekwencjach, które mogą wyniknąć z kryzysu. Możemy przezwyciężyć wszystko teraz i później, wierząc w Jezusa Chrystusa, który nas kocha ”.

My, pasterze, dołączamy do was…

 

 

ŚWIĘTUJ SŁOWO BOŻE Z RODZINĄ W NIEDZIELĘ

Nie możemy w tych dniach przyjść do kościoła, aby uczestniczyć w niedzielnej Mszy św.. To daje nam dobrą okazję do sprawowania posługi Słowa Bożego w naszej rodzinie w domach.. Żyjemy w dzień Pański bez Ciała Chrystusa. Tęsknimy za żywym Chlebem, ale możemy mieć komunię duchową.

Wspólnie celebrujmy liturgię niedzielnego Słowa Bożego:

– Kiedy: 11 rano (w porze Mszy św.)

– Gdzie: w rodzinie. Ponieważ nie możemy przychodzić do kościoła, możemy być razem, aby wielbić naszego „Ojca w duchu i prawdzie” (Jana 4:23), tak jak uczy nas Jezus. To pokazuje, że wciąż jesteśmy razem, aby wielbić Boga i kochać się nawzajem.

– Czym się posługiwać: korzystajmy z pliku: „ Propozycja modlitwy w rodzinie III niedziela Wielkiego Postu

15.03.2020”.

– Jak: Rodzina gromadzi się wokół rodzinnego ołtarza lub stołu, gdzie znajduje się krucyfiks, Ewangelia, kwiaty i zapalone świece.

– Kto: ojciec lub matka może zostać przywódcą uroczystości (koordynatorem modlitwy)

 

Wasi duszpasterze

  1. Dang Quang Tien
  2. Dawid Banaś

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *