KIRKEN ER ALLTID MED DERE

“Ingen skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 8,39).

Kjære troende,

Verden og landet vårt står foran prøvelser og vanskeligheter. Hver person kan bli engstelig for mange kjente og ukjente ting. Det fører til at vi må begrense våre aktiviteter, og vi setter oss frivillig i fysisk karantene i våre hjem, men vi må ikke la våre hjerter bli isolert fra andre. Vi unngår å komme til steder hvor det er mange personer, men vi må åpne våre armer i kjærlighet og hjelpe spesielt de rammede.

Ingen kan sette vår kjærlighet til Gud og neste i karantene. “Ingen skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre” (Rom 8,39). Ingen må bli en uoverstigelig mur som kan hindre oss å komme sammen. Dåpen i den Hellige Treenighet gjør oss til ett i Gud, i troen og i menigheten. Kjærlighet til Gud driver oss til å fortsette uopphørlig med å tilbe, å prise og takke Gud, og å tjene våre brødre og søstre.

I denne utfordrende tiden kan vi ikke komme til menighetens kirke for søndagens eukaristiske feiring, men vi kan komme til Gud som vi elsker. Messeplikten er opphevet, men ikke kjærligheten vår til Gud. Det er umulig å forestille seg at vi tar pause i å elske.  Når vi elsker Gud, elsker vi Ham hele vårt liv. Evighets lyset fortsetter å brenne dag og natt ved Tabenaklet i kirken. La kjærlighets ilden til Gud fortsette å være tent i våre hjerter. Deres prester feirer private messer hver dag i St. Ansgar kirke. Derfor rett deres hjerter til Jesus i Tabernaklet, på alteret … og i verden for å tilbe, å lovprise, å takke og forene deremed Ham og å be for alle.

Husk at kirken i vår menighet holder åpent. Det er bare å ringe oss når dere har behov. Dere kan komme til kirken for bønn, åndelig veiledning, skriftemål, tenne et lys i Jomfru Maria og St. Josefs kapell, sette dere med Jesus i stillhet og bønn … Nå er det nådens tid, og vi kan benytte den for å meditere over menneskers skrøpelige skjebne, over verdien av brorskap og vår gjensidige og uoppløslige bånd med våre neste, om omvendelse med hele hjertet. Samtidig ber vi Gud om å helbrede de rammede, å trøste deres familier og gi visdom til våre myndigheter.

I St. Paulus liv var det øyeblikk der han var i nød, angst, forfølgelse, sult, naken, i fare… og han stilte seg spørsmålet: «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet?», og han svarte for seg selv og for oss at «i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss» (Rom 8,35-37).

Vi er i nød og angst, og vi har pandemi i landet vårt. Vi kjenner ikke til de utallelige konsekvensene som kan følge etter denne krisen. Men vi kan overvinne alt nå og etterpå ved å tro på Jesus Kristus, som elsker oss.

Vi, prester, går sammen med dere gjennom de vanskelige dager.

 

FEIRING AV GUDS ORDS TJENESTE I FAMILIEN PÅ SØNDAG

Vi kan ikke i disse dager, komme til kirken for å feire sammen søndagsmesse. Dette gir oss en god anledning til å feire Guds Ords tjeneste i familien vår. Vi  feirer Herrens dag uten Kristi Legeme. Det er sikkert at vi savner det levende Brød, men vi kan ha åndelig kommunion.[1]

Vi følger følgende punkter for å feire sammen Guds Ords tjeneste:

  • Når: søndag11.00.
  • Hvor: i familien. Selv om vi ikke kan komme til kirken, kan vi være sammen på det samme klokkslettet for å tilbe vår “Far i ånd og sannhet” (Joh 4,23) slik som Jesus lærer oss. Dette viser at vi er fortsatt sammen i enhet for å tilbe Gud og elske hverandre.
  • Hva: bruke heftet: “Feiring av Guds Ords tjeneste i familie på søndag mars”.
  • Hvordan: familien samler seg rundt familiens alter eller et bord, der det er et krusifiks, Evangeliet, blomster og tente lys.
  • Hvem: far eller mor kan lede feiringen.

 

Deres prester

p. Tien og p. Dawid


[1] Hva er åndelig kommunion? Åndelig kommunion kalles den bevisste lengsel etter Kristus i alterets sakrament, når man ikke har anledning til å gå til kommunion. Ved den åndelig kommunion kan vi bevare og styrke fellesskapet med Frelseren under alle livets forhold. Katolikker og andre kristne som av én eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om åndelig kommunion. (fra katolsk.no)

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *