Les Bibelen med oss!                                           Bibelgruppe
Med støtte
av pater Tien har vi arbeidet med å starte en bibelgruppe i St. Ansgar menighet
fra Oktober 2018.
Vi skal i
2018/19 lese Lukasevangeliet sammen,
fordype oss i teksten, diskutere hva teksten betyr i vårt eget liv og hvordan
vi kan leve budskapet evangeliet formidler.
Som grunnlag bruker vi «Catholic Scripture Study Programs» fra USA (oversatt
til norsk) som er godkjent av Kirken. Gruppen vil møte en gang i måneden på
tirsdags kveld i menighetssalen og fordype seg i en av de 18 temaene i Lukasevangeliet.
Dato for bibelgruppens møter 2018/19:
I 2018: 23.
Oktober, 6. November, 4. Desember,
I 2019: 8. Januar, 5. Februar, 5. Mars, 2. April, 7. Mai og 4. Juni 
Møte fra kl. 19:00 (etter
tilbedelsen) frem til kl. 20:30
Vi håper at
mange vil være med oss på ferden gjennom Guds ord som skal inspirere oss og
forme vårt kristne liv.
De som ønsker å delta kan melde seg
til en av de følgende:
Monika Østensen (tlf. 90218687; e-mail: monika.ostensen@gmail.com

Sigrid Kornbrekke (tlf. 48101612; e-mail: sigrid.therese@gmail.com eller pater
Tien tlf. 95409125 eller e-mail: Louis.Tien@katolsk.no.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *