KUNNGJØRINGER SØNDAG 09. SEPTEMBER

Tirsdag 11/09              kl. 18.00         Messe
– etterfulgt av sakraments tilbedelse
Onsdag
12/09             kl. 18.00         Messe
Torsdag
13/09            kl. 11.00         Messe – etterfulgt av felles lunsj i
Kiga
kl.
18.00         Messe
Fredag
14/09              KORSETS OPPHØYELSE –  Joh 3,13-17
kl.
18.00         Messe
Lørdag 15/09               kl. 13.00         Messe
                                    kl.
14.00         Messe på spansk
                                    kl.
16.00         Messe på litauisk
kl. 18.00         Messe
på polsk
Søndag 16/09              24. SØNDAG I DET
ALMINNELIGE KIRKEÅR –  Mark 8,27-35
kl. 09.00         Messe
på polsk
                                   kl.
11.00         Messe på norsk
                                   kl.
13.00         Messe på vietnamesisk
Annet:          
Fredag 14/09              kl. 19.00         Bønn
i kirken og samvær i Ungdomskjelleren etterpå
                                   Kl.
19.00        SAUL har samling i KIGA
Søndag 16/09              kl. 18.00         Unge
voksne har samling i KIGA
– Lørdag 22. sep.: Messene i Lyngdal og
i Flekkefjord er avlyst på grunn av ferieavvikling.

– TROSKURS 2018-2019: I år begynner vi
med troskurset 25. oktober. Hvert år er troskurset åpent for alle både for
katolikker som ønsker å fordype seg i den katolske kirkes tro og liv og for ikke-katolikker som ønsker å
konvertere til den katolske tro og leve i felleskap med Gud i den Katolske Kirken.
For dere som tar sikte på å konvertere til den katolske tro, er kurset
forpliktende og grunnleggende i forberedelsen. Dere må komme til 34 møter på troskurset.
P. Louis Tien Quang Dang, og P. Dawid
Banaś, er hovedansvarlige for kurset. 
Undervisningen
er for tiden delegert til: Monika Østensen, Maria Phan, Jeannine Teresa
Lyngsvåg, Mogens Albæk, Thang Tran og Frode Thorup.
Kurset holdes i St. Ansgars
menighetssal, Kongens gata 13, to ganger i måneden, på torsdager, fra kl. 18.45
til ca. kl. 20.45. Oppstart av troskurset: 25. Oktober 2018
– Kunngjøring om bibelgruppe søndag 09.09.18
Vi skal starte en bibelgruppe i St. Ansgar menighet fra oktober 2018. Formålet med bibelgruppen er å
fordype oss i Evangeliets budskap. Gruppen møtes i menighetssalen en gang i
måneden på tirsdag kveld fra kl. 19.00. Første møte er 23. oktober. Alle er
velkommen.
Alle er hjertelig
velkommen til kirkekaffe. Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *