TROSKURS 2018-2019

Oppstart:
25. Okt 2018
«Å være menneske
vil si å komme fra Gud og gå til Gud. Vår opprinnelse går lenger tilbake enn
til våre foreldre. Vi kommer fra Gud, hvor all lykke i himmel og på jord bor,
og han venter oss i sin evige salighet. I mellomtiden lever vi her på denne
jorden … For at vi skal finne veien hjem, sendte Gud sin Sønn, som frelste oss
fra synd, frir oss fra det onde og leder oss trygt frem til det sanne livet.
Jesus er «veien, sannheten og livet» (Joh. 14,6) (Youcat, 1).
I troskurset skal vi lære om:
–       Trosbekjennelsen: Hva Gud forteller oss om Jesus Kristus
–       Troens sakramenter: Hvordan Guds frelse, fullbyrdet en gang for alle
ved Kristus Jesus og ved den Hellige Ånd og
ved de hellige handlinger i Kirkens liturgi.
–       Troens liv: Veier som fører til salighet.
–       Bønnen i troens liv: Bønnens mening og betydning i den kristnes liv.
Troskurset er åpent for alle (katolikker og
ikke-katolikker) som:
–       ønsker å konvertere til den katolske tro og leve i felleskap til Gud i
den Katolsk Kirken.
–       ønsker å fordype seg i den katolske kirkes tro og liv.

For dere som tar sikte på å konvertere til den
katolske tro, er kurset forpliktende og grunnleggende i forberedelsen. Dere må
komme til 34 av troskursets møter.
Kurset holdes i St. Ansgars menighetssal, Kongens gata 13, to ganger i
måneden, på torsdager, fra kl. 18.45 til ca. kl. 20.45. (Kom gjerne også i
messen kl. 18.00.
)

P. Louis Tien Quang Dang og P. Dawid
Banaś, er hovedansvarlige for kurset. 


Undervisningen er for tiden delegert til:

Monika Østensen, Maria Phan, Jeannine
Teresa Lyngsvåg, Mogens Albæk, Thang Tran og Frode Thorup.


KURSDATOER

–      
Høsten 2018 og våren 2019: 17 møter.
–      
2019-2020: 17 møter

I 2018: 25. oktober; 8. november; 22. november, 6. desember; 13. desember

I 2019: 10. januar; 24. januar; 7. februar; 21. februar; 7. mars;
21. mars; 4. april;
            11. april; 2. mai; 23. mai; 6.
juni; 13. juni
Kurslitteratur

–      
Den Katolske Kirkes Katekisme, kompendium, St.
Olav forlag 2007
–      
Svar på 101 spørsmål om Den Katolske Kirkes
Katekisme

OPPSTART: 25. OKT 2018

Første del:
TROSBEKJENNELSEN [1-217*] – 10 møter
(= 20 timer)
Kursholdere:
Monika Østensen og Maria Phan
Annen del:
FEIRINGEN AV DET KRISTNE MYSTERIUM [218-356] – 8 møter (16 timer)
Kursholder:
Mogens Albæk

Tredje del: LIVET I KRISTUS [357-533]– 8 møter (16 timer)

Kursholder: Thang Tran
Fjerde del:
KRISTEN BØNN [534-597] KKK 2559 – 2865 – 8 møter (16 timer) 
Kursholdere:
Frode Thorup og Jeannine Teresa Lyngsvåg
*Referer
til avsnitt i Den Katolske Kirkes Katekisme, kompendium
Påmelding
De
som ønsker å delta kan melde seg til pater Tien, tlf. 95409125 eller e-mail: Louis.Tien@katolsk.no
Litteratur
Det finnes mange flere bøker om katolsk tro og lære og om den katolske
kirke. Disse og andre bøker kan du finne i St. Olav bokhandel i Akersveien 14:
Den Katolske
Kirkes Katekisme, St. Olav forlag 1994
Den Katolske
Kirkes Katekisme, kompendium, St. Olav forlag 2007
Joseph Ratzinger:
Innføring i kristendommen, St. Olav forlag 1983
Joseph Ratzinger:
Liturgiens ånd en innføring, St. Olav forlag 2001
Joseph Ratzinger:
Kalt til fellesskap, å forstå Kirken i dag, St. Olav forlag 2004
Dieter Emeis: Å
leve med sakrametene, St. Olav forlag 1996
Romano Guardini:
Om hellige tegn, St. Olav forlag 1995
Tekster fra Det
Annet Vatikankonsil (1962-65) (delvis på engelsk)
Encyklika
og pavelig rundskriv
· Bibelen
· Messebok
· Bønnebok
· Arne Fjeld: Katolsk tro og kristenliv.
· Per Bjørn Halvorsen: Jesu nattverd
. Aage Hauken: Den
Guddommelige åpenbaring.
· Hans L. Martensen: Dåb og Gudstro (dansk)
· Catharina Broomé , o.p. Katolicismen (svensk)
· Dieter Emeis: Å leve med sakramentene, oversatt av G. W.-Hansen
· Wilfrid Stiniseen ocd: Maria i bibelen og i vårt liv.
· Svar på 101 spørsmål om Den Katolske Kirkes Katekisme
· Richard P. McBrian: Katolsk tro gennem to Årtusinder. (dansk)
· August Franzen: Katolsk Kirkehistorie, oversatt av G. W.-Hansen.
· Otto Hermann Pesch: Kort katolsk katekisme.

Annen litteratur:
· Julian of Norwich: Innhyllet i kjærlighet
· Augustin: Det hvilende hjerte
· St. Theresa av Avila: Levende vann
· Brian McNeil.: Kom og følg meg

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *