Vietnamesisk påskeretrett

Tĩnh tâm Mùa Chay chuẩn bị Lễ
Chúa Phục Sinh 2015 tại Kristiansand.
Chủ đề: Sống theo gương Chúa
Giêsu
Hướng dẫn: Linh mục Giuse Nguyễn
Tất Thắng, Dòng Đaminh.
            Mùa
Chay là thời gian thuận tiện để mọi người tỉnh thức và cầu nguyện,
sám hối và hòa giải với Thiên Chúa và với người khác trong gia đình
cũng như giáo xứ. Trong dịp Tĩnh tâm này, mọi người được thông phần
vào cuộc thương khó, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Tội
lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên thập
giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công
chính. Vì Người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa
lành (1 Pr 2, 21-24). Như vậy, thánh giá của Chúa Giêsu trở nên dấu
hiệu ơn cứu độ, tha thứ, thương yêu của Thiên Chúa dành cho con người.
            Suy
niệm 1
: «Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác
thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. (Mt
16,25-26). Thực hành: Thánh
hóa gia đình và giáo xứ bằng việc nâng đỡ nhau vác thánh giá
            Suy
niệm 2
:  “Vì ta,
Chúa Giêsu Kitô đã sống phục tùng cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây thập tự. (Pl 2,8). Thực
hành
: Vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi
hoàn cảnh đời sống.
            Suy niệm 3: “Không ai trong chúng ta sống
cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống
cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa.” (Rm 14,7-8). Thực hành:. Xây dựng gia
đình, giáo xứ và xã hội.
            Suy
niệm 4:
 “Chúa Cha đã yêu
mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy, Anh em hãy ở trong tình
thương của Thầy… Anh
em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,9). Thực hành: Đón
nhận và chia sẻ tình yêu Thiên Chúa với mọi người (Mt 25, 31-46)
CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM
Thứ bẩy 28.3.2015:  từ
15 giờ 00 đến 19 giờ 00
Mọi người bắt đầu chương trình Tĩnh tâm
tại Nhà thờ để nghe giảng chung
            Nghỉ
giải lao 10 phút
            Trẻ
em sẽ sinh hoạt riêng tại Hội trường
            Người
lớn sẽ ở lại trong Nhà thờ tiếp tục nghe giảng
            Trẻ
em trở lại sinh hoạt chung với người lớn.
            Xét
mình & xưng tội. Thánh lễ
Chúa nhật 29.3.2015
            Thánh
lễ 13 giờ 00.
Thứ hai 30.3.2015: từ 17 giờ 00 đến 19 giờ 00
            Giảng
tĩnh tâm dành cho người lớn.
            Xưng
tội. Thánh lễ
Thứ ba 31.3.2015
            Các
linh mục đồng tế thánh lễ Truyền Dầu cùng với ĐGM tại Oslo
Thứ tư 1.4.2015: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 30
            Giảng tĩnh tâm dành cho các em
            Xưng
tội. Thánh lễ
Thứ năm 2.4.2015: từ 11 giờ 00 đến 14 giờ 00, tại Kiga
            Giảng
Tĩnh tâm
            Thánh
lễ cho cộng đoàn lúc 16 giờ 30
            Thánh
lễ chung cho giáo xứ lúc 19 giờ 00
            Chầu
Mình Thánh Chúa lúc 23 giờ đến 24 giờ
Thứ sáu 3.4.2015
            Nghi
thức Suy Tôn Thánh Giá lúc 13 giờ 00
            Nghi
thức Suy Tôn Thánh Giá chung cho giáo xứ lúc 15 giờ 00
            Đi
đàng Thánh giá cho cộng đoàn lúc 20 giờ 00
Thứ bẩy 4.4.2015
            Thánh
lễ Vọng mừng Chúa Phục sinh cho giáo xứ lúc 21 giờ 00
Chúa nhật 5.4.2015
            Thánh
lễ cho cộng đoàn lúc 13 giờ 00

                       

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *