KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. SEPTEMBER 2021

 KUNNGJØRINGER SØNDAG 19. SEPTEMBER 2021

Tirsdag 21.09.  

kl.

kl.

 

17.30

18.00

Fest: Evangelisten Matteus

Vesper

Messe – etterfulgt av sakramentstilbedelse

Onsdag 22.09. kl. 18.00  
Torsdag 23.09. kl. 18.00 Messe – Den hellige Pius av Pietrelcina
Fredag 24.09. kl. 18.00 Messe
Lørdag 25.09. kl.

kl.

kl.

kl.

12.30

13.00

14.00

18.00

Rosenkransbønn

Messe

Messe på tagalog

Messe på polsk

Søndag        26.09.      26. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
 

 

 

kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

Messe på polsk

Messe på norsk (også direktesendt) 

Messe på vietnamesisk

Annet:

1) Siste frist for å begynne forberedelse til 1. Hellige Kommunion er lørdag 13. november 2021.

Lørdag 13. november er siste frist for barn å begynne i katekesen for å forberede seg til 1. Hellige Kommunion i juni 2022. Etter 13. november tar vi ikke imot nye barn i 1. Hellige Kommunionsklassene. Det betyr at de må vente til september 2022 for å begynne i 1. Hellige Kommunionskatekesen.

 

2) Caritassøndag og Høsttakkefest

Søndag 26. september er Caritas-søndagen.

I år har Caritas internasjonalt fokus på bekjempelse av sult, men ønsker også å formidle et budskap om håp og at det er mulig å bekjempe sult, til tross for tilbakestegene vi har sett under pandemien.

Over hele landet markerer lokale Caritasgrupper denne dagen ved å feire høsttakkefest, både for å uttrykke takknemlighet for maten vi får hver dag, men også for å vise solidaritet med brødre og søstre over hele verden som ikke er like priviligerte.

Her i St. Ansgar inviterer Caritas alle som feirer messe i kirken søndag 26.9 til en liten høsttakkefest i bakgården etter dagens messer (kl 9, 11 og 13.) Det blir anledning å kjøpe og nyte varm suppe med mere, samt få informasjon om Caritas. Det vil også bli anledning å melde seg som giver til Caritas internasjonale hjelpearbeid samt melde seg som frivillig til å bidra
i Caritas lokale aktiviteter.

På grunn av Covidrestriksjoner er arrangementet 26.9 forbeholdt troende som er registrert som deltakere i dagens messer

 

3) Ministrantlag:

Menigheten ønsker at alle ungdommer og barn som allerede har mottatt den 1. Hellige Kommunion tjener Gud ved å ministrere i messer, spesielt søndagsmesse og høymesser.

Vi inviterer alle ministranter, ungdommer og barn som ønsker å ministrere til å komme til et møte i Kiga onsdag 29. september kl. 19.00. P. Dawid er kontaktperson for ministrantene.

 

4) Menighetsrådvalg 2021

Valgkomiteen er i gang og har hatt sitt første møte. I komiteen sitter Marit Bruce, Elzbieta Klamrowska og Doan Anh Tuan, og leder for komiteen er Marit Bruce. Valgkomiteen kontakter foreslåtte kandidater fortløpende.

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *