KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. SEPTEMBER 2021

KUNNGJØRINGER SØNDAG 12. SEPTEMBER 2021

13.09 – 15.09: Prester i Oslo katolske bispedømme har møte på Mariaholm.

                   Vi ber for prestene. Det er ikke messer på tirsdag og onsdag.

 

 

Torsdag 16.09. kl. 18.00 Messe – De hellige Kornelius og Kyprian
Fredag 17.09. kl. 18.00 Messe
Lørdag

 

 

 

Flekkefjord

18.09. kl.

kl.

kl.

kl.

 

kl.

10.00

13.00

14.30

18.00

 

12.00

Katekesemesse

Katekesemesse

Messe på spansk

Messe på polsk

 

Messe på norsk

Søndag        19.09.     25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
 

 

 

kl.

kl.

kl.

09.00

11.00

13.00

Messe på polsk

Messe på norsk (også direktesendt) 

Messe på vietnamesisk

Annet:

1) Katekese fredag 17. september for 3. trinn:

  • 18.00 – 18.30: Barnemesse med foreldre
  • 18.30 – 20.00: Katekese

2) Katekese lørdag 18. september:

Kl. 10.00 – 13.45: Katekese for ungdommer på 5., 7. og 9. trinn

  • 10.00 – 10.45: Katekesemesse for ungdommer og foreldre
  • 10.45 – 11.15: Foreldremøte i kirka

 

Kl. 13.00 – 17.00: Katekese for ungdommer på 6., og 8. trinn

  • 13.00 – 13.45: Katekesemesse for ungdommer og foreldre
  • 13.45 – 14.15: Foreldremøte i kirka

 

Vi minner om smitteverntiltak. Dersom barn og ungdommer er syke eller har symptomer på forkjølelse, kan de ikke komme til katekesen.

 

3) Oppstart av konfirmasjonskurs for førsteårskonfirmanter
Vi inviterer ungdommer som ønsker å få konfirmasjonens sakrament i 2023 til et konfirmasjonskurs som starter 18. september. Konfirmasjonskurset varer i to år.

Ungdommer som går i 9. og 10. trinn på grunnskolen må også begynne på konfirmasjonskurs for førsteårskonfirmanter.

Siste frist for å begynne på dette konfirmasjonskurset er lørdag 2. oktober. Etter 2. oktober tar
vi ikke imot nye konfirmantkandidater. Det betyr at de må vente til september 2022 for å begynne
på konfirmasjonskurset for førsteårskonfirmanter.

 

4) Menighetsrådsvalg
På grunn av pandemien har menighetsrådets funksjonstid blitt forlenget det siste halvannet året. Nå er smittesituasjonen blitt bedre, og biskopen oppfordrer at menighetsrådsvalg avholdes i løpet av høsten 2021.

Medlemmer i valgkomitéen:

  1. Marit Bruce
  2. Elzbieta Klamrowska
  3. Doan Anh Tuan

Valgkomitéen har to oppgaver:

–           å informere om menighetsrådsvalget.

–           å finne gode kandidater som kan representere menigheten.

Menighetsrådsvalgdagene i vår menighet er på følgende søndager 31. oktober, 7. november og 14. november.

Valgkomitéen vil komme med mer informasjon om menighetsrådsvalget etter hvert.

 

5) Stortingsvalg

  1. september er det Stortingsvalg. Alle oppfordres til å benytte stemmeretten sin.

 

6) Torsdag 16. september kl. 18.45 er det troskurs.

 

Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *