Vår flotte ikonvegg

Lurer du på hva de ulike ikonene i ikonveggen vår forestiller? Her er historien om våre nydelige ikoner:
Det Hellige åpenbares ikke bare i ord, men også i ikoner. Ikon betyr et bilde, eller å avbilde, og er som et vindu til himmelen. Ikoner er tidløse, evige, og de lager en overgang fra den synlige til den usynlige verden. Ikoner bygger bro mellom Gud og oss mennesker som blir beveget av motivet.

Det hele begynte med at Pater Tien ble inspirert av det vakre ikonet Kristus Pantokrator som hvert år bæres ut på Petersplassen av Paven i begynnelsen av påskevigiliemessen i St Peterskirken i Roma. Kristus Pantokrator betyr “Allmektig hersker over hele universet”. Pater Tien kontaktet vår ikonmaler i menigheten Jeannine Teresa Lyngsvåg og ba henne om å lage et lignende ikon til menigheten. Hun laget et nydelig Kristus Pantokrator ikon til oss og supplerte med flere ikoner for å få en enhet, en slags Ikonostas. I denne ikonostasen har vi et ikon som viser oppstandelsen påskemorgen med den hellige Maria Magdalena, vi har et ikon som viser pinsedag hvor vår kirke ble dannet med Guds mor Maria og alle apostlene, og vi har fem ikoner som viser hvert av de fem gledens mysterier fra rosenkransen. Den enheten ikonostasen formidler er vår kirkes fødsel og hele mysteriet om Kristus fra hans unnfangelse til hans død og oppstandelse.
Ikonostasen inviterer oss til betraktning, meditasjon og bønn.

Til hjelp i meditasjon og bønn får du her mer informasjon om de forskjellige ikonene i ikonostasen vår.

Det største ikonet er 15. stasjon i korsveien og heter Jesus Pantokrator.

Kristus Pantokrator er et av de eldste ikonmotivene. Kristus utstråler majestetisk ro og godhet. Han er ikledd tunika, kappe og et band, Fargene forteller om hans menneskelige og guddommelige natur. I høyre hånd holder han evangeliet og med venstre hånd velsigner han oss, Han betrakter oss, ser inn i oss, og sitter på gledens visdoms trone.
Fingerstillingen henviser til bokstavene IC XC, som betyr Jesus Kristus. Se også denne siden som Pater Tien har laget for mer informasjon: https://stansgar.katolsk.no/?p=7556

Ikonet om Erkeengelen Gabriels budskap til Maria henger øverst til venstre.

Dette ikon er inspirert av et russisk ikon fra ca. år 1000.
Til venstre ser vi Erkeengelen Gabriel som forteller Jomfru Maria at hun skal bli med barn, Guds barn (minnedag 25.mars). Han sier, Hill deg Maria….Maria tar imot Guds ord! Hun sier JA til Gud. Bokstavene øverst til venstre betyr erkeengel Gabriel, og øverst til høyre betyr bokstavene Guds mor. Greske bokstaver som alltid brukes. I midten oppe på ikonet ser vi den Hellige Ånd som en due (Luk 1, 26-38).

Ikonet om Marias besøk hos Elisabeth er på høyre siden av Kristus Pantokrator

Her ser vi Maria som besøker Elisabeth som også er med barn (minnedag 31.5). Hun er gravid med Hl. Johannes, døperen.
Da de to kvinnene omfavner hverandre, kjenner Hl. Elisabeth en ufattelig glede og hennes baby “hopper” i magen. På ikonet ser vi at Johannes bøyer seg i ærefrykt for Guds barn, Jesus, som er i Marias mage. Jesus er fremstilt som den evig seirende og har en glorie med bokstavene w, o, og h. Han er den evig seirende som går tilbake til Moses i den brennende tornebusken. Nå begynner Maria å synge, Magnificat, (som vi fortsatt synger og ber i Vesper). Dette er en stor invitasjon til bønn, glede og meditasjon (Luk 1, 39- 56).

Ikonet med vår Herre Jesu Kristi fødsel finner vi i andre rekke til venstre

Jesus er født og Gud som ble menneske (minnedag 25. desember). Jomfru Maria og Hl. Josef, englene og dyrene tilber Jesusbarnet. Øverst i midten sees den Hl. Ånd i Treenigheten. Invitasjon til undring, tilbedelse, og en ufattelig glede (Luk 2, 1- 21).

Jesu fremstilling i tempelet ser vi på ikonet til høyre i andre rekke.

På dette ikonet ser vi det 4. av gledens mysteriet er vi Jomfru Maria, profeten Anna (Hanna) som gjør tjeneste i tempelet og Hl. Josef som bærer 2 duer som var foreskrevet som offergave. Den Hl. Simeon bryter ut i jubelsang og lovpriser Gud når han tar Jesusbarnet i sine armer. “Herre, nå kan du la din tjener fare i fred etter ditt ord. For mine øyne har sett din frelse som du har beredt for folkenes åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene * en herlighet for ditt folk, Israel (Luk 2,29-32). Minnedag 2. februar.
Jesus blir alltid fremstilt med glorie (nimbus) med bokstavene i.
Jesus blir ikke fremstilt som et barn, ansiktet ser alltid eldre ut for å fremheve hans Guddommelighet. Hl. Josef blir etter tradisjonen i øst alltid fremstilt med hvitt hår.
Minnedag for den Hl. Simeon er den 8. Oktober (Luk 2, 22 – 38).

Jesus blir gjenfunnet i tempelet, ikonet til venstre i tredje rekke, det 5. mysterium.

Ikonet viser Jesus i midten som 12 åring. Han underviser de eldre skriftlærde og man ser forundring hos dem. Jesus underviste om den gamle pakts hemmeligheter og formidler innsikt som de skriftlærde mangler (Luk2, 41 – 52).

Pinseikonet henger rett under Kristus Pantokrator

På ikonet ser vi de 12 apostlene. Øverst i midten er Guds mor. Helt nederst på ikonet ser vi universet som er fremstilt som en gammel mann med skriftrullene. Ovenfra kommer den Hl. Ånd som Jesus hadde lovet å sende.
Pinseikonet viser dannelsen av vår hellige kirke og er en feiring av Kirkens fødselsdag.

Ikonet hvor den Hl.Maria Magdalena møter den oppstandne Jesus Kristus henger rett ved siden av pinseikonet

Vi ser Maria Magdalena kneler foran Jesus i ærefrykt og roper “ Rabbuni” som betyr mester. Jesus vises med sårmerket fra spydet i sin høyre side, og hendene viser sår etter korsfestelsen. I venstre hånd holder Jesus en skriftrull. Klærne hans er blå med gull og rød med gull. Jesus sier til Maria Magdalena at hun ikke skal røre ham (jf. Joh 20,17). Disse ordene er rettet til hele Kirken. Vi kan ikke fysisk røre ved mysteriet for å forstå det; i stedet er vi invitert til å søke troen på den levende og oppstandne Kristus. Bak Maria Magdalena er det tomme graven med Jesu likklede.

Ikoner skal alltid velsignes. Hvis ikke er et ikon kun et bilde.

Foto: Frode Thorup

Du kan lese mer om våre ikoner og deres tilblivelse her: https://jeannineteresalyngsvaag.blogspot.com/2015/10/korsveien-til-var-stansgar-menighet-i.html?m=1

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *