NYE NASJONALE SMITTEVERNTILTAK FRA 16. APRIL 2021

NYE NASJONALE SMITTEVERNTILTAK FRA 16. APRIL 2021 (fra OKB)

Til alle menigheter i Oslo katolske bispedømme; biskop og generalvikar i Trondheim stift Tromsø stift og ordenssamfunn: til orientering.

Regjeringen og helsemyndighetene har fra 16. april 2021 fastsatt nye nasjonale regler som i utgangspunktet gjelder for hele landet.

OBS unntak

Oslo kommune, kommunene i Viken; Asker, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Lillestrøm, Moss, Halden, Indre Østfold og Nesodden og kommunene i Vestfold og Telemark; Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn skal følge de nåværende og strengere smittevernreglene regionale tiltak A eller B fra 12. april 2021. Vi viser til vår e-post av. 10. april 2021. Det samme gjelder Steinkjer i Trondheim stift.

 

Vi anbefaler som før at menighetene følger med på egen kommunes tiltak. Det er særlig viktig nå pga. lettelser i de nasjonale tiltakene og det er forventet at noen kommuner vil fastsette lokale tiltak pga. smittesituasjonen.

 

NASJONALT fra fredag 16. april 2021

 

Messer og annen liturgi

Innendørs kan det være inntil 100 personer til stede når det er faste tilviste plasser og de troende som ikke hører til samme husstand kan holde minst 1 meters avstand.. Prester og andre medvirkende kommer i tillegg.

Innendørs kan det være inntil 10 personer til stede uten faste tilviste sitteplasser.

Utendørs kan det være inntil 200 personer til stede. Prester og andre medvirkende kommer i tillegg.

Vi minner om at arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Begravelser

I begavelser kan det være inntil 100 deltakere forutsatt at de sitter på fast tilviste plasser.

Barn og unge

Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Det betyr at katekese og andre aktiviteter for de under 20 år kan gjenopptas.

 

Anbefalinger

Anbefalt avstand mellom mennesker er nå 1 meter.

Det anbefales å. ikke samle mennesker på tvers av kommunegrenser.

Begrens fortsatt sosiale kontakter mest mulig både ute og hjemme en stund  til mens vi håper på bedre tider.

 

Hvor lenge?

De nye reglene gjelder fra 16. april 2021 og inntil videre.

 

Til menighetene i Oslo

Det kommer oppdatert informasjon om tiltakene i Oslo kommune i morgen 14. april 2021.

Ta gjerne kontakt om det er spørsmål.

Alt godt og god helse.

 

Anne-Mette Ringdal

Kansler

Oslo katolske bispedømme

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *