SALMER OG LESNINGER – PÅSKEAFTEN 03.04.21

Lørdag 3. april: Påskeaften

Det er ikke velsignelse av mat i året.

KL.21.00       Påskevigilie på norsk.

 

Lesninger: første lesning: 1 Mos 1,1-2,2

                    tredje lesning: 2 Mos 14,15-15,1

                    fjerde lesning: Jes 54,5-14            

                    syvende lesning: Esek 36,16-17a.18-28

        Lesningen fra apostelen Paulus Rom 6,3-11

 

Salmer:     Exsultet

Tre lesninger: første: 1 Mos 1,1-2,2; tredje: 2 Mos 14,15-15,1; fjerde lesning: Jes 54,5-14; syvende lesning: Esek 36,16-17a.18-28.

Responsoriesalmer etter tre lesninger

Gloria – Messe nr. 8

Lesningen fra apostelen Paulus Rom 6,3-11

Responsoriesalme

Evangelium: Mark 16,1-7

Velsignelse av vannet: «Fontes,…»

Stenking av vievann: LH 25 Vidi aquam.

Offertoriesalme: LH 483

Etter kommunion: LH 488 Jesus lever

Sluttsalme: LH 551 Fryd deg himmeldronning        

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *