SALMER OG LESNINGER – LANGFREDAG 02.04.21

Fredag 2. april: Langfredag (faste- og abstinensdag)

KL. 15.00        Langfredagsliturgi på norsk.

 

1 Lesning: Jes 52,13-53,12

2 Lesning: Hebr 4,14-16;5,7-9

Lidelseshistorien: Joh 18,1-19,42

 

Salmer:      Responsoriesalme: LH 59, evangelievers

        Under tilbedelsen av korset synges Improprieledd

        Under kommunion: LH 469 Stabat Mater

 

Korsveiandakt: Det er ønsket at hver familie / enkeltpersoner har korsveiandakt hjemme etter Langfredagsliturgien. Korsveiandaktsheftet finnes på menighetens nettside.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *