Kirkeverter i søndagsmessen kl. 11.00

Kjære troende,

Vi forbereder til å åpne søndagsmesser  med 100 deltagere når smitten i Kristiansand går ned.

Vi trenger frivillige  kirkeverter til messen kl. 11.00. Hver messe trenger 4 personer.

Hvis du er interessert i å bli kirkevert, melder du deg til p. Tien, p. Dawid, Ane eller menighetssekretæren.

Alt godt

p. Tien

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *