KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. FEBRUAR 2021

KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. FEBRUAR 2021

Tirsdag 02.03 kl.

kl.

17.30

18.00

Vesper

Messe

Onsdag 03.03 kl. 18.00 Messe – etterfulgt av korsveiandakt på vietnamesisk
Torsdag 04.03 kl.

 

kl.

15.00

 

18.00

Tilbedelse: Vi ber spesielt for kall til ordenslivet og presteskapet.

Messe

Fredag 05.03 kl.

kl.

17.00

18.00

Sakramentstilbedelse – Skriftemål under tilbedelsen

Messe – etterfulgt av korsveiandakt på norsk

Lørdag 06.03 kl.

kl.

kl.

12.30

13.00

18.00

Rosenkransbønn

Messe

Messe på polsk – etterfulgt av korsveiandakt på polsk

Søndag           07.03             3. SØNDAG I FASTEN
 

 

 

 

I Stelle Maris kapell

 

kl.

kl.

kl.

kl.

 

kl.

09.00

11.00

13.00

15.00

 

17.00

Messe på polsk (også direktesendt) 

Messe på norsk (også direktesendt)

Messe på vietnamesisk (også direktesendt)

Messe på kaldeisk

 

Messe på norsk

Annet

  1. Smittevern i St Ansgar menighet:

Selv om det nå er lov til å arrangere messer med 100 personer på faste tilviste seter i kirken, har vi blitt anbefalt av Kristiansand kommune å vente til 8. mars fordi smitten øker
i Kristiansand. Derfor fortsetter vi en uke til med kun 10 personer i hver messe.

Dersom det kommer nye tiltak fra kommune, finner dere dem på menighetens nettside neste uke.

  1. St. Josef måneden mars 2021

I mars arrangerer menigheten besøk av statuen av St. Josef hos familier. Alle familier som ønsker å få statuen av St. Josef på besøk i mars melder seg på kalenderen på menighetens nettside: https://stansgar.katolsk.no/.

St. Josef-andakten begynner kl. 19.00 hver dag, og hvis familiene vil, kan andakten sendes direkte på menighetens facebookside. Familiene kan ha St. Josef-andakten på morsmålet.

Statuen av St. Josef skal være i familien frem til neste dag. Da kjører familien statuen til neste hjem før         kl. 19.00.

  1. Messe på Stella Maris

Messe feires ute på Stella Maris med 50 deltagere. Ifølge smittevernregler som Lindesnes kommune følger kan dette gjøres.

  1. Sakramentstilbedelse og kommunion

St. Ansgar Kirke er åpen torsdag 4. mars kl. 15.00 – 17.45 for Sakramentstilbedelse og kommunion. De som ønsker å komme, må først melde seg til p. Dawid på 479 78 577.

  1. Kirkeverter i søndagsmessen kl. 11.00

Vi forbereder til å åpne søndagsmesser  med 100 deltagere når smitten i Kristiansand går ned. Vi trenger frivillige kirkeverter til messen

kl. 11.00. Hver messe trenger 4 personer.

Hvis du er interessert i å bli kirkevert, melder du deg til p. Tien, p. Dawid, Ane eller menighets- sekretæren.

  1. Tirsdag 2. mars kl. 19.00 blir det bibelgruppe

 

                                                   Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *