Referat menighetsrådsmøte med representanter fra språkgrupper

03.02.21 kl. 1900

 

Tilstede: P. Quang Tien Dang, P. Dawid Banas, Joanna Rodziewicz, Tinh Van Doan, Xuat Minh Dang, Carmen Gloria Diaz, Fabiola Murugiah, Thao Van Doan, Jocelyn Sido Augland, Ane Ugland Albæk
Frafall: John Arngrim Hunnes, Daniel Habtay, Luan Van Nguyen, Wlodzimierz Dyzma, Jean Alberie Nyovu, Samir Akan, Vera Santos.

 

 

Informasjon

Det er strenge smitteverntiltak nå og kun 10 deltakere i messen. Vi har levd med store begrensninger i snart ett år og det påvirker oss alle.

 

Statusrapport menigheten

De ulike språkgruppene forteller om hvordan deres gruppe har det, og hvilke aktiviteter de har i fellesskap. Felles for alle gruppene er savnet av messefellesskapet og andre arrangementer i kirka hvor mange kan møtes samtidig. De fleste gruppene har noe kontakt med hverandre på telefon, skype eller lignende, og sosiale medier. Spansk gruppe følger direktesendte messer og rosenkrans med p Joel, og har rosenkrans i kirka hver torsdag kl 19.00. Første fredag i måneden er det bønnegruppe på norsk. Filippinsk gruppe møtes første onsdag i måneden til rosenkrans i kirka. Polsk gruppe ber rosenkrans sammen på skype lørdager kl 21.00. Både vietnamesisk og polsk gruppe prøver å fordele plassene i messen.

 

Hva er mulig å gjøre fremover?

  • Statue av St Josef besøker menighetens medlemmer i mars

Pave Frans har erklært at 2021 er St Josefs år. I hele mars kan alle i menigheten som ønsker det kan få besøk av St Josef staute en dag i mars. For å få besøk går man inn på menighetens nettside (stansgar.katolsk.no) og finner kalenderen som heter St Josef kalender. Trykk på ønsket dag, deretter på kl 19.00 og fyll ut skjemaet under. Vi ønsker at de som har besøk av St Josef sender rosenkransbønn og litani til St Josef fra sitt hjem på menighetens facebook-side kl 19.00, men det er selvsagt frivillig. De som trenger teknisk hjelp til direktesending vil få det. Bønnen kan være på norsk eller andre språk. Statuen av St Josef blir i hjemmet til neste dag og må da leveres til neste hjem før kl 19.00. Selve overleveringen avtales mellom de personene som har statuen og de som skal få statuen. Kontaktinformasjon til neste person som skal få besøk av St Josef vil bli sendt på mail eller sms.

  • Askeonsdag

Torsdag etter askeonsdag vil kirken være åpen for tilbedelse og utdeling av aske kl 12.00-17.00

 

  • Fastetiden

I fastetiden er det korsveiandakt etter messen på forskjellige språk: på onsdager på vietnamesisk, på fredager på norsk og på lørdager på polsk.

  • Skriftemål før påske

Hver tirsdag etter kveldsmessen kan medlemmer skrifte under tilbedelsen. Og alle kan ta kontakt med en av prestene og gjøre en avtale om skriftemål.

 

  • Forbønnsønsker for de som ikke kan komme til kirken.

De som vil kan sende forbønnsønsker på mail til p Tien eller p Dawid. Prestene vil skrive ut forbønnsønskene og legge dem i bønneboken i kirka.

 

Oppfordring til alle.

P Tien oppfordrer alle til å be hver dag i hjemmet. Be gjerne sammen. Vi må beholde troen også i denne vanskelige tiden.

Alle må ta godt vare på barna som skal få første kommunion og konfirmasjon i år. Vi oppfordrer alle til å be for dem.

Husk også på de eldre og de ensomme i deres bønner. Hold kontakt med dem og hjelp de som trenger det.

 

Ane Ugland Albæk
Sign.

 

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *