Askeonsdag 2021

Kjære troende,

Med askeonsdag begynner vi fastetiden med førti dager med bønn, faste og omvendelse. På grunn av pandemien og de gjeldende smittevernbestemmelser gir Biskopen følgende råd til pastoral/liturgisk løsning og liturgikommisjonen sender ut et messeformular justert etter de nyere bestemmelser for i år. Vi følger det som passer for vår menighet.

  1. Askeonsdag markeres primært ved faste og abstinens

– Askeonsdag er sammen med langfredag den ene av de to dagene i året da alle voksne, friske katolikker (fra 18 til 60 år) er forpliktet til faste og abstinens. Ungdom over 14 år er forpliktet til abstinens.

– Det er ingen «messeplikt» på askeonsdag og heller ingen plikt til å ta imot aske fra presten.

  1. Askeonsdagsgudstjenester

På askeonsdag er det to messer i St. Ansgar kirke: kl. 09.00 og kl.18.00 med askeutdeling. Messe kl. 18.00 er direkte sending.

 

  1. Askeutdeling

– Vi prester deler ut av den velsignede asken i løpet av askeonsdag til enkeltpersoner eller svært små grupper som kommer i kirken for å få denne. De som ønsker å ta den imot, må først melde seg til p. Tien på 954 09 125 eller p. Dawid på 479 78 577.

– Vi prester deler også ut velsignet aske i de påfølgende ordinære messene som første søndag i fasten, annen søndag i fasten osv.,
men også i hverdagsmessene i begynnelsen av fastetiden.

– Ved å dele ut asken, strør presten den i korsform over den enkeltes hode, uten å si noe.

Det er ikke korstegn på pannen.

Vi ønsker at alle troende å gå i fastetiden ved å meditere over Guds kjærlighet. Gud «elsket verden så høyt at han ga sin enbårne Sønn til pris, for å frelse fra undergang alle som tror på ham, og gi dem det evige liv i eie» (Joh 3,16). Og å meditere over Jesu kjærlighet: «Guds Sønn har vist sin kjærlighet til meg og ofret seg selv for min skyld» (Gal 2,20).

Alt godt!

p. Tien og p. Dawid

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *