ROSENKRANSMÅNEDEN OKTOBER 2020

St. Ansgar menighet 

ROSENKRANSMÅNEDEN OKTOBER 2020

«Kvinne, der står din sønn»

«Der står din mor»

Og fra den stund av tok disippelen henne til seg (Joh 19,27)

 

Meditasjon med p. Dawid

Ordene: «Dette er din mor» er en del av «JESUS-testamentet» fra korset.  La oss minnes evangeliets beskrivelse.

Da Jesus ser sin mor stå der sammen med den disippel han holdt så meget av, sier han til henne: «Kvinne, der står din sønn.» Og så, henvendt han seg til disippelen: «Der står din mor.» Og fra den stund av tok disippelen henne til seg (Joh 19,25-27).

Et testament er et dokument som inneholder en fortegnelse av hva man vil skal skje med ens eiendeler etter at man er død. Den avdødes vilje er hellig. Arvingene må gjøre alt for å oppfylle den. Dette gjelder også «Jesus testamentet». Hans eiendom er også kjærligheten til sin mor.

Jesus bryr seg om sin mors store smerter, samtidig bekrefter han hennes morskap til oss, mennesker.

Med ordene: «Kvinne, her er sønnen din» betror Jesus hver av oss Marias morbeskyttelse i sin elskede disippels person. Maria, sa alltid til Gud «fiat» – » Det skje meg etter ditt ord.» (Luk 1:38) – Hun aksepterer dette nye kallet og oppgaven.

Vi får en mor til. Maria er din og min mor. Maria ble valgt av Gud for å være mor til Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus, som ble unnfanget ved Den hellige Ånd, født av Jomfru Maria. Hun ga sin kjærlighet og omsorg til Jesus og fulgte med hvert Hans spor i hans skjulte liv i Nasaret.:

Hvert øyeblikk i Marias liv er livet etter Guds vilje. Jesus gir oss Maria som mor. Hun lærer oss ydmykhet, og å tro fullt og fast på Guds styrelse i vårt liv.

Maria, vår mor, kjenner til alle problemene og bekymringene i hverdagen. Allikevel er det forskjell mellom hennes liv og vårt liv. Maria lærer oss å tro og ha tillit til Gud. » Men Maria gjemte på det alt sammen og grunnet på det i sitt hjerte. (Luk 2:19).

JESUS gir oss Maria som mor, slik at vi ikke kommer på avveie. Maria viser oss at vi er verdifulle for Gud, og Han bryr seg om oss. Gjennom sitt liv har hun vist at hun har satt Gud framfor alt, og fornektet seg selv. Maria er vår lærer i hverdagen. Vi må prøve og være tro mot Guds stemme i vårt daglige liv, slik Maria gjorde det. Dette er troens grunnvoll. Så la oss tro på Gud, og bare ham. La oss ydmyke oss, og sette vår egen sterke vilje, meninger og fornuft til side.

Maria godtok sønnens vilje og godtok alle mennesker som sine barn. Hun er din og min mor. Og hun vet hva du og jeg trenger. Maria ser alt som skiller oss fra Gud og hvilken nåde vi trenger; hun er klar til å be om alt godt for oss. Hun fører oss alltid til Sønnen sin og lærer oss å stole på HANS ORD: «Gjør bare alt hva han sier dere» (Joh 2:5). Og fra den stund av tok disippelen henne til seg. Den elskede disippelen tok Maria med hjem til seg.

Er du klar til å ta henne med hjem og overlate henne dine bekymringer, problemer og planer? Legge hele ditt liv i vår elskedes mor og dronnings armer? Er du klar til å lytte til henne? Å lære av henne?

 

 

Programmet i oktober 2020

1) Viktige dager

– 30. september, kl. 18.00: åpningsmesse. Velsignelse av Jomfru Maria av Fátima statuen.

– 7. oktober, kl. 18.00: messe for Vår Frue av Rosenkransen

– 10. oktober:
kl. 17.00: Rosenkransbønn på forskjellige språk med deltagelse av nasjonale grupper.
kl. 18.00: Messe for Vår Frue av Rosenkransen.

2) Rosenkransandakter på ukedager i St. Ansgar kirke

 • Onsdag
  • kl. 17.30: rosenkransbønn på vietnamesisk
  • kl. 19.00: rosenkransbønn på engelsk (direktesendt)
 • Torsdag
  • kl. 17.30: rosenkransbønn på tamilsk
  • kl. 19.00: rosenkransbønn på spansk (direktesendt)
 • Fredag
  • kl. 17.30: rosenkransbønn på norsk
 • Lørdag
  • kl. 18.00 messe på polsk. Etterfulgt av rosenkransandakt på polsk.
 • Søndag
  • kl. 8.30: rosenkransbønn på polsk. Etterfulgt av messe på polsk
  • kl. 10.30: rosenkransbønn på norsk. Etterfulgt av høymesse på norsk
  • kl.12.30: rosenkransbønn på vietnamesisk. Etterfulgt av messe på vietnamesisk

        

3) Rosenkransbønn med statue av Jomfru Maria av Fatima som besøker familier

Fra den stund av tok disippelen Jomfru Maria til seg” (Joh 19,27).

 

Alle familier som ønsker å få statue av Jomfru Maria av Fatimas besøk hjemme i oktober melder seg på kalender i menighetens nettside: https://stansgar.katolsk.no/

Rosenkransandakt begynner kl. 19.00 hver dag og hvis familien vil, kan rosenkransbønnen sendes direkte på menighetens facebookside.

Familiene kan ha rosenkransbønn på morsmålet.

Statue av Jomfru Maria av Fatima skal være i familien frem til neste dag.

Da kjører familien statuen til neste hjem før kl. 19.00.

1 Comment

 1. JeannineT Lyngsvåg

  Takk for meditasjonen pater David

  Reply

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *