KUNNGJØRINGER SØNDAG 13. SEPTEMBER 2020

KUNNGJØRINGER SØNDAG 13. SEPTEMBER 2020

Mandag 14.09 kl. 18.00 Messe – Fest: Korsets opphøyelse
Tirsdag 15.09 kl. 17.30 Vesper
kl. 18.00 Messe – etterfulgt av

Sakramentstilbedelse

Onsdag 16.09 kl. 18.00 Messe
Torsdag 17.09 kl. 18.00 Messe
Fredag 18.09 kl.

kl.

18.00

19.00

Messe

Messe på spansk

Lørdag 19.09 kl.

kl.

13.00

18.00

Katekesemesse

Messe på polsk

Søndag           20.09           25. SØNDAG I DET ALMINNELIGE KIRKEÅR
kl.

kl.

 

kl.

 

kl.

09.00

11.00

 

13.00

 

14.30

Messe på polsk

Messe på norsk

(også direktesendt)

Messe på vietnamesisk

(også direktesendt)

Messe på vietnamesisk

Annet

1) Kunngjøring for start på katekeseåret 2020/2021

Nå er det endelig katekese igjen, men på grunn av smitteverntiltak er katekesen delt i to lørdager,
de to første lørdagene i måneden.

Lørdag 19. september: Kl. 10.00 – 14.00: Katekese for barn på 4. og 9. trinn.
Kl. 10.00: Informasjonsmøte for foreldre, barn og ungdommer i kirken.

Kl. 13.00 – 17.00: Katekese for ungdommer på 8. trinn.
Kl. 13.00: Ungdommene begynner katekesen med messe.
Kl. 13.00: Foreldremøte i Kiga.

På den første og andre lørdagen hver måned er messen kl. 13.00 bare for barn og ungdommer i katekesen.

2) Oppstart av konfirmasjonskurs for førsteårskonfirmanter

Vi inviterer ungdommer som ønsker å få konfirmasjonens sakrament i 2022 til et konfirmasjonskurs som starter 19. september. Konfirmasjonskurset varer i to år. Ungdommer som går
i 9. og 10. trinn på grunnskolen må også begynne på konfirmasjonskurs for førsteårskonfirmanter.

Siste frist for å begynne på dette konfirmasjonskurset er lørdag 3. oktober. Etter 3. oktober tar vi ikke imot nye konfirmantkandidater. Det betyr at de må vente til
september 2021 for å begynne på konfirmasjonskurset for førsteårskonfirmanter.

3)  SAUL ungdomsklubb inviterer til klubbkveld i KIGA fredag 18. september kl. 18.30

 

Ønsker dere en riktig god søndag!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *